El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assistit avui a l’obertura al tràfic del pont Fernando Reig, situat en el p.k. 794+000 en la N- 340 a Alcoi, una vegada que han finalitzat les obres de rehabilitació estructural i adequació funcional del pont, que s’han desenvolupat en un temps menor que el previst inicialment. La inversió final ha sigut de 11,6 milions d’euros.

Les actuacions realitzades han estat necessàries per restablir i millorar la funcionalitat de l’obra, la seva durabilitat i la seguretat dels usuaris. Així mateix, durant l’execució dels treballs, s’ha posat èmfasi especial en la seguretat i salut, atès que s’ha tractat d’una intervenció pionera en ponts d’aquest tipus.

S’han dut a terme les següents actuacions: Desmuntatge de baranes i peces d’imposta, execució d’un sistema de contenció de vehicles, adequació del sistema de drenatge, juntament amb la impermeabilització del tauler i la repavimentación del mateix Demolició i reconstrucció de voreres, substitució de la junta de dilatació en l’estrep costat Alacant i disposició de nova junta de dilatació en l’estrep costat Alcoi, substitució de les juntes entre pila i balconades, substitució dels aparells de suport del tauler en l’estrep costat Alacant, reparació del mur i de la llosa de transició de l’estrebo costat Alacant, reparació dels paraments, il·luminació del pont tant ornamental com de millora de la seguretat via i, el més important,  la  substitució dels 38 tirants i instrumentalització d’alguns tirants per comprovar el comportament estructural de les noves peces.

Cal recordar que l’obra no està finalitzada en la seua totalitat ja que queden accions complementària, principalment, en la part de sota de la infraestructura.

Canvis en el trànsit

Una vegada obert de nou el Pont Fernando Reig, la circulació torna a l’estat en que es trobava abans del tancament d’aquesta infraestructura.

El carrer Mare Ràfols s’inverteix la direcció de circulació actual, per tant, el sentit a partir d’ara serà com abans, des de el carrer Els Alçamora cap al Col·legi Santa Ana. Carrer Alacant, es queda amb doble carril, única direcció d’entrada des d’Alacant cap a Els Alçamora. Pont Maria Cristina i els Alçamora, doble carril, direcció Alameda, respectant el carril bus. El Camí de la Murtera es manté conforma està actualment a l’espera de finalització de les obres en la part de sota del Pont Fernando Reig.