En la Junta de Govern del 13 d’abril es va aprovar el conveni entre l’Associació de Sant Jordi (ASJ) i l’Ajuntament d’Alcoi per a l’organització de les Festes de Moros i Cristians 2018 i, ahir, 18 d’abril, es va procedir a la signatura d’aquest per part de l’alcalde, Toni Francés i del president de l’ASJ, Juan José Olcina. L’expedient municipal que té més de 300 pàgines inclou, a més del conveni, informació referent a la tasca realitzada per l’Associació en 2017 i informació com plànols i assegurances en relació a les pròximes festes de Moros i Cristians 2018.

La signatura del conveni entre l’Ajuntament d’Alcoi i l’ASJ que ja està aprovat forma part d’un ampli expedient que inclou múltiple informació relativa a les nostres festes patronals.

Entre els documents es poden trobar els plànols de les tribunes i cadires per a les pròximes festes i els plànols d’evacuació i les assegurances de tots els elements de la via pública. Al mateix temps, també s’inclou la memòria d’activitats 2017 ASJ i la proposta d’activitats per al 2018, així com el balanç de comptes de 2017 i el pressupost per enguany realitzat per l’Associació.
Finalment, s’inclou el conveni signat pel president de l’Associació, Juan José Olcina, i l’alcalde Toni Francés. La quantia econòmica municipal que l’Ajuntament destina a aquest conveni per a l’organització de les festes en aquesta ocasió és de 130.000 euros, 4.500 euros més que els destinats en 2017.