El mes de març de 2017 la conselleria de justícia i el govern de, Toni Francés, inauguraven uns nous jutjats a la placeta de la Mare de Déu. A banda d’aconseguir uns jutjats dignes per a tota la comarca, l’ajuntament volia una compensació econòmica als alcoians pel cost dels nous jutjats que va assumir l’anterior govern local del Partit Popular. L’acord s’ha concretat aquesta setmana en una permuta de tres edificis de propietat autonòmica que passaran a mans locals a canvi de l’edifici de la mare de déu. Els tres edificis que seran municipals tenen un cost superior als 3,5 milions d’euros.

Després de moltes reunions i treball per part de la comissió de seguiment al llarg del 2017, la setmana passada es va arribar amb un acord, amb la presencia de l’alcalde d’Alcoi Toni Francés i la Directora General de Justícia, Verònica López. L’acord contempla una permuta per la qual l’edifici dels actuals jutjats de la Placeta de la Mare de Déu passarien a ser propietat de la Conselleria de Justícia i, a canvi, tres immobles propietat de la Generalitat Valenciana passarien a ser propietat de l’Ajuntament d’Alcoi. Els edificis que passarien a ser propietat de l’Ajuntament i que actualment són de la Generalitat són: L’Edifici Carrer Pintor Casanova 10; actualment acull el departament de Medi Ambient i Educació. L’Edifici Plaça Blai Domingo Llidó 1, Centre Social de la Zona Nord. L’Edifici Carrer General Prieto, 16. Escoleta Infantil Zona Nord. La valoració d’aquests tres edificis supera els tres milions i mig d’euros i així els alcoians i alcoianes veurem recuperada la inversió feta.

L’acord inicial que s’ha arribat entre Conselleria i Ajuntament d’Alcoi permet que s’inicien els tràmits per a realitzar-se els informes pertinents i que puga formalitzar abans de final d’any la permuta d’aquesta hipoteca que tenia la ciutat a causa de l’anterior govern del Partit Popular.

L’alcalde Toni Francés ha declarat: «Una vegada més aquest govern és el que ha trobat una solució als problemes econòmics i judicials en què ens va clavar la mala gestió del Partit Popular. Tenim molts exemples que sumen molts milions d’euros: el Bulevard, la Rosaleda, Serelles o aquests jutjats són només alguns. Amb aquest acord, els alcoians recupere la inversió feta en els jutjats de la Mare de Déu, un cost que hauria d’haver assumit des d’un primer moment la Conselleria de Justícia. Les noves instal·lacions han suposat que ja portem un any amb un servei de justícia adequat tant per a la nostra ciutat com per a la comarca amb unes instal·lacions dignes al mateix temps que s’ha revitalitzat una zona degradada al centre d’Alcoi, aportant serveis i seguretat a aquesta àrea del centre històric».

Cal recordar que l’any 2004 el PP popular va iniciar els tràmits per construir uns nous jutjats a Alcoi, jutjats que van ser construïts per l’Ajuntament assumint una competència que no li corresponia i sense cap conveni que garantira com anaven a recuperar els alcoians i alcoianes la inversió feta. Les obres van suposar un cost de més de 3 milions d’euros. 11 anys després i amb el pas d’un total de 6 consellers de justícia, Alcoi continuava amb uns jutjats, amb denúncies d’insalubritat i unes condicions precàries que necessitaven una solució imminent.

El canvi de govern el 2011, va suposar que el nou alcalde, Toni Francés, intentara des de 2011 arribar a un acord amb la Conselleria de Justícia perquè els jutjats es pogueren traslladar a les noves instal·lacions i l’Ajuntament fóra compensat per les inversions fetes però l’acord no va ser possible. En 2015, amb un canvi de color polític a la Generalitat, finalment, es va aconseguir l’any 2016 signar un conveni, pel qual se li cedia a la Conselleria l’edifici de la Mare de Déu perquè Alcoi tinguera nous jutjats, ja que la situació precària de l’edifici de la Plaça Al-Azraq era insostenible. El conveni es donava un termini d’un any des de la posada en marxa dels nous jutjats, que es va produir al març de 2017.