Demà divendres entre les 18.30 i les 20.30 h tindrà lloc a la sala Àgora una jornada informativa sobre les propostes d’ús rebudes per a la Colònia d’Aviació. L’encontre, que servirà per a sotmetre les propostes a un procés de viabilitat, comptarà amb la presència de l’alcalde Toni Francés, de la regidora de Democràcia Participativa, Maria Baca, i del regidor de Territori i Ciutat Intel·ligent, Manolo Gomicia. També s’espera la presència d’un tècnic municipal i de l’historiador Gabriel Guillem, que efectuarà una succinta presentació fotogràfica del context històric de la Colònia.

A l’hora de recollir propostes s’han dut a terme diferents encontres on han participat residents de la Colònia d’Aviació, veïns de Santa Rosa/La Mistera i Els Clots, membres del Consell Local de la Infància i l’Adolescència (CLIA), i entitats culturals i esportives.

La regidora de Democràcia Participativa, María Baca, parla dels encontres veïnals en els següents termes: «el procés de consulta va començar amb una assemblea-taller amb els residents de la Colònia d’Aviació, on es van recollir les seues preocupacions, necessitats i propostes. El resultat d’eixe taller ens va donar un marc perquè les propostes de les associacions veïnals, socials, culturals, esportives i de la joventut, no generaren futurs conflictes de convivència. Ara, a falta que el Servei Tècnic de l’Ajuntament faça les oportunes matisacions, les iniciatives rebudes permetran orientar l’espai de la Colònia envers un ús dotacional, moderat, no invasiu, i respectuós amb l’entorn i els seus habitants».