Les actuacions que permetran frenar el deteriorament que pateix l’Illa de Rodes s’adjudicaran per un valor de 213.117,30 €. L’empresa Víctor Tormo S.L. serà l’encarregada d’efectuar els treballs de consolidació una vegada que aporte tota la documentació necessària i es puga formalitzar el contracte. S’estima que els treballs tinguen una duració de quatre mesos i que puguen iniciar-se d’ací a finals de juny.

Allò que es troba més prop d’adjudicar-se és la direcció de l’obra a càrrec de l’estudi d’arquitectura i disseny Efealcubo; després que l’empresa haja presentat la documentació soles falta que siga verificada per la mesa de contractació.

El regidor de Territori i Ciutat Intel·ligent, Manolo Gomicia, recorda que «la Diputació d’Alacant finançarà íntegrament les obres, que inclouen la consolidació de les façanes, la recuperació del refugi antiaeri, així com la consolidació de l’interior de l’immoble i la catalogació de tots els elements».

L’oferta més avantatjosa d’entre les cinc que es van presentar fou escollida en la junta de Govern del passat 4 de maig, moment a partir del qual l’empresa disposa de 10 dies per tal de presentar tota la documentació necessària.

Es fa així un pas endavant en la creació del futur Parc Tecnològic Urbà, un dels projectes més importants per al futur econòmic de la ciutat i que s’emmarca dins de l’Estratègia EDUSI.

El projecte podrà iniciar-se després dels canvis en el PGOU aprovats unànimement al Plenari del passat mes de febrer. En ell es va tindre a bé canviar la qualificació d’aquest espai, d’educatiu a dotacional multifuncional.

Els plans de l’Ajuntament contemplen que el futur parc tecnològic i cultural puga acollir l’Institut Tecnològic de la Cosmètica, una llançadora d’empreses tecnològiques, espais per a emprenedors, entre altres, a més d’espais culturals com l’arxiu municipal, o una nova biblioteca per al barri.