Les dades d’afiliació a la Seguretat Social per municipis que es poden consultar al web del Ministeri de Treball i Seguretat Social constaten les dades positives en creació de llocs de treball, donats d’alta en el règim de la Seguretat Social, en la nostra ciutat al llarg de l’actual legislatura. Des de juny 2015 fins al mes de març de 2018, Alcoi ha augmentat en 2426 persones, un 18% més, una dada molt positiva si es compara amb la mitjana nacional que ha sigut només del 7% i la de la província d’Alacant que se situa al 9%.

El desglosse per sector, el major augment com és habitual se situa al règim general que engloba la majoria de contractes, que passa de 9878 a 12175, 2297 més. El segon augment més important es dóna en règim d’autònoms, que passa de 3598 a 3702, 104 nous contractes. I l’augment als serveis de la llar ha sigut de 14 contractes, amb un total de 278 d’alta en la ciutat. En altres sectors que no són importants en la ciutat, destaca l’agrari que ha passat de 62 a 73 persones. Per últim, els altres dos règims, del Mar i del Carbó, cal indicar que són inexistents a Alcoi.

L’alcalde, Toni Francés, destaca els bons resultats de la ciutat, tan individualment com comparada amb altres territoris: «Les dades d’afiliació a la seguretat social d’aquesta legislatura reafirmen el dinamisme econòmic de la ciutat. Aquests tres últims anys hem crescut un 18% en afiliacions a la seguretat social, el doble que la mitjana de la província d’Alacant que està en un 9%, i encara més respecte a la mitjana nacional que ha sigut del 7%».

«Cal destacar la feina feta en ocupació els últims anys per part de l’Ajuntament: la posada en marxa de la nova versió del portal «PortalEmp», la contractació de diversos tècnics d’inserció, diferents plans d’ocupació per a sectors i edats variades i diferents activitats formatives i d’internacionalització dels nostres alumnes. No obstant això, en matèria d’inserció mai podem estar satisfets, sempre cal seguir treballant en dues bandes: per a les empreses que no troben els perfils que necessiten i amb els aturats que s’han de formar amb noves aptituds» tal com aclareix l’alcalde.