El contracte de l’ORA en Alcoi caduca al mes d’agost i, abans de decidir, si es prorroga dos anys, ja que el contracte preveu aquesta possibilitat, el Govern va decidir consultar als comercials, principals valedors en el seu moment del servei per a millorar la rotació dels vehicles en determinades zones d’Alcoi. La reunió celebrada el passat dilluns, 7 de maig, entre la regidora de Comerç, Vanessa Moltó i el regidor de mobilitat, Jordi Martínez, i les diferents associacions comercials va servir per a conéixer l’opinió d’aquest sector, que va traslladar que, tal com estava actualment el contracte, no complia amb les seues necessitats.

La pròrroga del contracte de l’ORA suposava continuar amb les condicions actuals, pel que el Govern ha decidit no renovar i, en setembre (ja que en agost no es paga mai l’ORA) ja no hi haurà ORA i, per tant, no costarà diners aparcar al carrer. El Govern considera que el motiu amb el qual es va contractar el servei de l’ORA, buscant una major rotació de vehicles en zones comercials, no és efectiu i ha perdut la seua utilitat. Els aparcaments són ocupats per vehicles que no tenen rotació i molts veïns de la zona ORA es veuen perjudicats perquè s’han de pagar per estacionar en els carrers del seu barri.
Cal recordar que el servei de l’ORA no suposava més que l’ingrés d’un Canon de 20.000 euros a l’Ajuntament del total dels diners que recaptava l’empresa, pel que el servei, que molts ciutadans consideraven recaptatori, realment no repercutia significativament en les arques públiques. Aquest servei va ser contractat en agost de l’any 2010 per un total de 8 anys, amb una pròrroga de dos més, pel govern del Partit Popular.

En la consulta als comerciants, les associacions van traslladar el seu acord amb la decisió d’eliminar l’ORA encara que pensaven que calia buscar alternatives a l’actual sistema. El regidor de mobilitat, Jordi Martínez, destaca que «estem treballant molt el tema de Smart City en la ciutat, pel que pensem que aquest aspecte és millor englobar-lo dins d’aquesta estratègia global de millorar la mobilitat sostenible i d’implementar noves tecnologies que faciliten la vida de les persones que seguir amb models que ja no són adequats al temps que vivim».

D’altra banda, el Govern també s’ha mostrat sorprés per la petició per part de Compromís el dijous 10 de maig, relacionada amb el servei ORA perquè s’actualitze o es cancel·le. El Govern destaca que la petició arribava un poc tard, ja que el portaveu de Compromís ja era coneixedor de la reunió amb els comercials del dilluns i de l’acord al voltant de la «no renovació». No obstant això, «sempre és positiu que Compromís compartisca el punt de vista de comerciants i Govern» aclareix Martínez.
Al mateix temps, el Govern també recorda que és important que tots els partits apliquen el diàleg i la participació amb els diferents col·lectius de la societat abans de fer propostes, fet que sempre demanden a la resta però que després no s’apliquen a si mateix, ja que els protagonistes en aquest cas són els veïns i els comerciants d’Alcoi.