Les obres per homologar l’edifici de l’actual centre juvenil municipal, conegut com CCJ, de cara a l’acollida de tallers de formació, avancen a bon ritme i està previst que acaben al llarg de l’estiu. Amb aquestes actuacions s’espera millorar l’accessibilitat en les dues plantes, instal·lar un nou accés a la planta superior, així com disposar d’un nou servei de dutxes en la primera planta de l’edifici.

Les tasques que han estat desenvolupant-se fins avui han consistit en el tancament i acotament de les zones de treball i en la demolició de l’antiga oficina i el forjat sobre el que s’ha tingut que construir la nova escala de comunicació entre les dues plantes de l’edifici. Durant la passada setmana es va procedir a l’encofrat de l’escala mitjançant bigues de ferro i l’execució de la llosa de formigó amb formació d’escalons inclosa, quedant el passat dijous ja formigonada. L’actuació va ser adjudicada a Construcciones y Excavaciones SL per un total de 56.814,34 €.

Cal recordar que el canvi de legislació estatal va suscitar la suspensió momentània dels taller d’ocupació dirigits a aturats de llarga durada. Per tal de recuperar aquestes accions formatives, s’està portant endavant l’adequació de les condicions de l’edifici perquè complisca amb els recorreguts d’evacuació del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis. Açò implica la instal·lació d’una nova escala prop del segon accés en l’ala oest (la part més pròxima al pont de Cervantes), i l’adaptació de les portes d’aquest accés perquè l’obertura siga cap a l’exterior. D’altra banda es condicionarà l’escala exterior de la segona eixida, eliminant les rampes disposades sobre esglaons.

També es dotarà a l’edifici de tots aquells mecanismes contra incendi que estableix la normativa vigent, a més d’incorporar i condicionaran noves portes d’accés a les diferents estades interiors perquè complisquen les dimensions mínimes que estableix la normativa d’accessibilitat. Finalment s’executarà un nou nucli de lavabos i dutxes en la planta primera.

CCJ Alcoi

CCJ Alcoi