La plantilla del departament de Benestar Social augmentarà en 8 persones més, 6 a jornada completa i 2 a mitja jornada, amb diferents perfils professionals. La contractació afectarà un educador social, un treballador social, un administratiu, un assessor jurídic a jornada completa i un altre a mitja jornada, i un psicòleg a mitja jornada. El cost d’aquest reforç està subvencionat per la Generalitat Valenciana, amb una ajuda de més de 695.000 euros. D’altra banda, també s’ha assumit els expedients de 2017 paralitzats en Conselleria sobre dependència, per a gravar-los i valorar les sol·licituds a través d’una ajuda per a contractar a més personal: un «valorador» i un treballador social, a més de reforçar la part administrativa. De moment, ja s’han rebut des de Conselleria 231 expedients.

La incorporació de les 6 persones més a la plantilla municipal per a la subvenció de prop de 700.000 euros, una vegada ha arribat la resolució, serà immediata en aquells casos que ja hi ha borsa i, de moment, els contractes seran fins al 31 de desembre. Per a la contractació, l’Ajuntament ha fet ús de les borses de treball que ja tenia en marxa, com és el cas del treballador, l’educador social i l’administratiu. Tant en el cas del psicòleg com dels assessors jurídics, la borsa es va obrir fa setmanes i ja s’ha acabat el període d’admissions de sol·licituds, pel que només queda realitzar la prova. L’estat de les diferents borses municipals es pot consultar en el següent enllaç.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alcoi també ha acordat amb la Conselleria assumir els expedients de Dependència de 2017 paralitzats en l’entitat autonòmica, per a gravar-los i valorar-los. Queda rebre la resolució definitiva per a saber quin import en total serà la subvenció per a contractar diferent personal que reforce l’àrea de gestió de la Dependència, però s’ha sol·licitat la contractació d’un «valorador/a» a jornada completa durant 6 mesos, un treballador social així com reforç en la part administrativa.

Aroa Mira, responsable de Polítiques Socials, destaca l’esforç realitzat per l’administració municipal: «Per la nostra part, estem disposats a treballar i fer tot el que estiga a les nostres mans perquè els ciutadans puguen rebre uns serveis socials de qualitat, comptant amb el finançament de conselleria, ja que parlem de serveis de competència autonòmica. Al final, som les entitats locals les més properes als ciutadans i les que rebem les queixes i ens afecten els problemes dels veïns així que agraïm la bona entesa existent en la Conselleria per a poder millorar, amb els mecanismes legals i de contractació que tenim uns i altres, la qualitat de vida de les alcoianes i els alcoians».