La setmana passada, es va realitzar una reunió de l’alcalde, Toni Francés, la regidora de Democràcia Participativa, Maria Baca, i el grup motor d’accessibilitat per a seguir transformant la ciutat en matèria d’accessibilitat. En aquests moments es treballa per modificar l’ordenança i consensuar entre el govern i el grup motor la priorització dels projectes a desenvolupar per fer els tres itineraris principals de la ciutat totalment accessibles. D’altra banda, s’han adjudicat dues obres més per millorar tant l’accessibilitat en la Plaça com en el passeig Ovidi Montllor, al barri del Viaducte.

Més d’un milió d’euros va invertir l’Ajuntament d’Alcoi en 2017 per a la millora de l’accessibilitat a la ciutat. La prioritat del Govern en aquest àmbit és clara, i l’alcalde s’ha implicat personalment en impulsar una ciutat més amable per a tota la ciutadania. Cal destacar que la ciutat va ser una de les primeres a aprovar un Pla d’accessibilitat i que l’any passat també es compta amb una partida econòmica per a millorar l’accessibilitat tant en obres com en comunicació.

Entre les diferents actuacions realitzades cal destacar, l’accessibilitat de les voreres de la coneguda popularment com «la volta als ponts», o al carrer Oliver; s’ha millorat l’accessibilitat d’edificis municipals com el Centre Cultural Mario Silvestres o l’edifici del Camí, 40 on està la seu de la Regidoria de Polítiques Socials, i també s’ha implementat el sistema S-visual d’interpretació en llenguatge de sords en quatre oficines d’atenció al públic (Policia Local, Serveis Socials al Camí 40, Oficina de Registre al carrer Sant Llorenç i la Tourist Info). Una altra infraestructura que s’ha adequat per a persones amb diversitat funcional van ser els semàfors, en aquest cas per a invidents, dins dels pressupostos participatius 2017. Per últim, s’ha posat en marxa recentment, amb els pressupostos participatius 2018, un sistema d’interpretació per a sords en els diferents museus de la ciutat amb la intenció d’ampliar-lo convertint la ciutat en destinació turística accessible.

La Junta de Govern també ha aprovat dues noves actuacions, en aquest cas, des de la Regidoria d’Obres i Serveis, que afectaran tant als passos de vianants de la Plaça, com al Passeig Ovidi Montllor, principal via del barri del Viaducte. Les obres es programaran per aprofitar l’època de menys trànsit a la ciutat.

D’altra banda, Alcoi també té previst que els tres itineraris principals de la ciutat siguen totalment accessibles en un horitzó temporal de 3 anys, pel que des del govern s’està treballant amb el grup motor per a prioritzar les actuacions destinades a aconseguir aquest ambiciós objectiu. L’altre tema important és la redacció d’un ordenança específica d’accessibilitat per a dotar a la ciutat d’un instrument a llarg termini que garantisca que totes les actuacions futures estiguen en línia amb l’accessibilitat i l’objectiu de què Alcoi siga una ciutat amable per a tot tipus de persones independentment de la seua diversitat.