La Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport ha publicat aquest 4 de juny les llistes provisionals d’admesos al centres educatius sostinguts amb fons públics d’Infantil i Primària. Aquestes llistes es poden consultar en tots els taulers d’anuncis dels centres educatius esmentats.

Després d’haver fet la baremació de totes les sol·licituds d’admissió que han dut a terme les famílies als centres sostinguts amb fons públics, s’ha pogut comprovar que el 97,54% dels xiquets i xiquetes han estat admesos als centres que havien escollit les famílies en la sol·licitud presentada.

En concret, la xifra és d’un 94,40% d’admesos provisionals en primera o segona opció. D’aquestes xifres s’extrau que ha pujat un punt el nombre de sol·licituds d’admesos en primera o segona opció respecte a les xifres del curs passat, que se situaven en un 93,38%.

A les comarques d’Alacant, el percentatge d’admesos en la primera o segona opció en Infantil de 3 anys ha estat del 95,40%. A les comarques de Castelló, el resultat és del 93,85%. En el cas de les comarques de València, se situen en un 93,81% les famílies que tenen plaça en la primera o segona opció de centre escollit.

Cal recordar que la baremació de cada sol·licitud l’ha feta de manera automàtica un programa informàtic per a garantir la transparència i l’eficàcia de la baremació final. A més, la puntuació per a fer la baremació ha atés criteris objectius per a garantir la igualtat d’oportunitats sense permetre que els centres atorgaren punts subjectius que no responien a cap criteri de rigor.

Educació ha comprovat que s’han fet 110.480 sol·licituds per ordre de preferència en Infantil de 3 anys, un 1,95% més de sol·licituds que el curs passat. Per comarques, a les d’Alacant se n’han fet 36.754; a les de Castelló, 16.146, i a les de València, 56.580.