Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi dóna a conèixer una sèrie de canvis que s’han dut endavant a l’Ecoparc per millorar la sostenibilitat de la nostra ciutat.

En primer lloc cal destacar que el contenidor de plàstic, que abans es traslladava a planta de Xixona i es soterrava en abocador, ara s’ha dividit en quatre fraccions: una per plàstic especial de qualitat -persianes, canonades pvc, caixes de fruita o cadires-; una altra de plàstic dur de baixa qualitat; la tercera de plàstic film. (flexibles); i per últim plàstic suro blanc. Abans es pagava 48 € per tona en abocador i ara, amb la separació, no es paga res. El més important és que aquests residus ja són reciclats en una planta especial i reutilitzats per a fer nous materials.

Pel que fa al contenidor tèxtil, s’ha dividit en dues parts; una per al tèxtil i material barrejat, que continua portant-se a planta abocador de Xixona per la seua dificultat o impossibilitat de separació, amb un preu per tona de 48 €. L’altra part és un contenidor especial per a matalassos, els quals es traslladen a una planta de triturat on es separen totes les fraccions que formen part dels mateixos. El preu per tona és una mica més elevat que l’abocador però el benefici mediambiental de la seua reutilització és important.

Els contenidors de voluminosos s’han dividit en dos: per una part voluminosos de material barrejat, que continua portant-se a planta abocador de Xixona, amb un preu per tona de 48 €; i un contenidor de fusta, on s’aboca tot tipus de fusta i mobles formats per fusta. Aquest contenidor es trasllada a planta de compostatge, recuperant-se per a fer compost en la seua totalitat. A més a més el preu és inferior, 12 € per tn.

Finalment hi ha un contenidor de poda; abans es traslladava a planta de Xixona per a soterrar en abocament amb un preu de 48 €/tn. Actualment es trasllada a una planta de compostatge per a la seua transformació en compost. A més a més el preu també es inferior, 25 €/tn.

Per tant, de 13 tipus de materials recollits a l’ecoparc en contenidor gran (25 a 35 m3), 11 es traslladen actualment a plantes de recuperació. L’objectiu per al futur és introduir millores per a poder separar al màxim les fraccions i que els materials puguen ser recuperats al màxim.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez, explica que «a la nostra ciutat es treballa pel medi ambient en diversos àmbits: sostenibilitat, mobilitat, turisme i com no, en el reciclatge i la recuperació de materials; creiem que és important que la ciutadania conega on van a parar els materials recollits a l’ecoparc i que treballem per aconseguir recuperar la major part d’aquests materials».

Recordem que durant el cap de setmana es van dur endavant activitats per commemorar el dia del medi ambient, amb tallers i jocs infantils a la glorieta, un taller de licors tradicionals, molts d’ells fets amb plantes mengívoles, a l’Àgora Oberta i la visita al projecte Canyet.

El Dia Mundial del Medi ambient se celebra el 5 de juny des de l’any 1973. La data coincideix amb l’inici de la Conferència d’Estocolm en 1972, el tema principal de la qual va ser precisament el Medi Ambient. Aquesta data va ser proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides en 1972. L’objectiu és sensibilitzar a la població mundial en relació a temes ambientals, intensificant a més l’acció política.