Dins de les actuacions per a millorar els parcs de la ciutat que està portant endavant la regidoria d’Obres i Serveis, ara comencen unes actuacions necessàries, per a millorar el parc Font de L’Horta i fer-lo més factible per als usuaris i propiciant que gaudisquen més d’aquesta zona verda situada en una zona amb molt pocs parcs sent aquest un dels més grans del barri de l’Eixample.

Les actuacions, en concret, consistiran a realitzar uns treballs de millora de la vegetació existent en el Parc, demolició del paviment bituminós degradat existent en la zona per als vianants, realitzar uns escocells a l’arbrat existent en la zona a pavimentar, pavimentar amb formigó imprés la zona per als vianants del parc que s’actua amb color i col·locar en la part superior al costat del carrer Pintor Cabrera uns aparells per realitzar exercicis físics, alguns d’ells adaptats.

Les actuacions pressupostades en 46.661,23 euros s’han adjudicat a Excavaciones Rafa Coll, S.L. per 41.528,49 euros, el que suposarà un estalvi de més de 5.000 euros per a l’ajuntament. El temps per a dur endavant l’actuació és de 60 dies laborables.

El regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez, explica que «seguim millorant els parcs de la nostra ciutat, i en aquest cas en concret els veïns tindran una gran millora, no només amb les obres al parc, sinó amb tot Entença, passaran a tindre un carrer on la prioritat seran els vianants, una reivindicació de molts anys, que en poc temps serà una realitat».

A més d’aquesta actuació, la regidoria d’Obres també ha adequat recentment el parc de la plaça Pintor Gisbert, conegut com ‘El Parterre’, el passeig de Cervantes, el parc infantil de Batoi i la zona de jocs infantils del vaixell, al llit del riu.