Després de signar el nou contracte de la brossa, ja espoden veure algunes novetats que s’aniran implementant progressivament. Ja fa una setmana que es va començar el servei a les urbanitzacions i també des de principis d’aquesta setmana ha augmentat la neteja viària manual.

La setmana passada, per primera vegada en la ciutat, el nou servei de neteja de carrers va començar amb una de les millores que presenta, la neteja amb maquinària per les diferents urbanitzacions de la ciutat. La primera on es van realitzar les proves va ser la urbanització de Montesol.

Per realitzar aquesta primera neteja es va llogar diferent maquinària, que permetrà provar els recursos tècnics necessaris per a poder adquirir als pròxims mesos, aquelles màquines més adients per a portar a terme el servei. El regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez, comenta: «La neteja de les urbanitzacions era una reclamació de fa molts anys dels veïns d’aquestes zones, amb el nou servei podrem donar resposta a aquesta necessitat per primera vegada a la ciutat».

A més, des de dilluns està en marxa el nou servei de neteja viària manual. Destaquem com a novetats que s’ha passat de tindre 19 zones de neteja a 22, augmentant el personal destinat a aquestes tasques. D’aquestes 22 zones, 3 es netejaran amb un tricicle elèctric que pròximament adquirirà l’empresa adjudicatària. «Amb el nou contracte, tots els carrers es netejaran cada dia, des de l’anterior contracte de l’any 2000 fins a l’actual han passat 18 anys i en aquest temps la ciutat ha crescut en metres de carrer, que ara estan inclosos al contracte i per tant seran netejats».

L’operació d’escombrada manual de voreres i calçades consisteix en la retirada minuciosa de residus dipositats en passejos, places, calçades, voreres, vorades i zones d’ús públic. Aquesta operació inclou també el buidatge de papereres i la realitza un operari proveït d’un dels nous carros de neteja viària i de les eines corresponents.

Les millores que ha suposat renovar el servei de neteja urbana i brossa i adaptar-lo a les necessitats actuals de la ciutat segueixen implantant-se progressivament tal com marca el contracte signat amb l’empresa que va guanyar el concurs.