Aquest any es tindran les mateixes dues línies de subvenció, creades el passat any per la Regidoria de Comerç, per incentivar la creació de comerç al centre històric d’Alcoi. Les ajudes per a la rehabilitació de locals i obertures de negocis són compatibles amb altres subvencions municipals com «INMPULS». Els alcoians tornen a tindre l’oportunitat de rebre ajudes per obrir activitats econòmiques al centre d’Alcoi.

La primera línia es tracta d’ajudes per a l’obertura de negocis amb una quantia que pot arribar als 3000 euros. Per a poder accedir, es demana un contracte de lloguer de mínim 1 any o un contracte de compravenda d’un local al centre de la ciutat, entre els que aquest s’inclou com a novetat que aquest local puga estar al Mercat de Sant Mateu. També, haver sol·licitat la coneguda com a «llicència d’obertura». En aquest cas, es valorarà que el negoci tinga un perfil artesanal sobre la resta d’activitats, i que estiga en la zona prioritària. Hi ha prevista una inversió màxima de 51.000 euros.

L’altra ajuda se centra en la rehabilitació de locals. Es pot arribar a subvencionar el 70% de les obres fins a un màxim de 10.000 euros, sempre que aquestes estiguen destinades a convertir l’espai en un lloc per fer activitat comercial. També es valora, de manera especial, que siga un comerç relacionat amb l’artesania i que estiga a l’àrea d’influència. Aquestes ajudes són compatibles amb les subvencions «INMPULS» que també atorga l’Ajuntament per a impulsar l’activitat econòmica. La novetat en aquesta línia és que també es podrà dur endavant l’adequació de locals comercials al seu entorn encara que no s’exercisca activitat econòmica en l’establiment, s’adequarà l’exterior i els aparadors perquè puguen ser ocupats amb finalitats de promoció, culturals, etc. En cas de no tenir disposició, seran cedits gratuïtament a l’Ajuntament perquè els gestione mentre es mantinga aquesta circumstància. El total que es pot destinar en aquesta línia són 100.000 euros.

Vanessa Moltó, regidora de Comerç, apunta: «Després de la bona acollida de l’any passat, aquest any repetim, ja tenim prop de 20 iniciatives que s’han interessat, inclús abans d’aprovar les ajudes. Ara, els ciutadans tenen l’oportunitat d’obrir, específicament, negocis al centre d’Alcoi amb ajuda municipal tant per la mateixa obertura com per a rehabilitar el local. És una oportunitat que cal aprofitar i convidem, a tots els que puguen estar interessats, a preguntar en el l’Oficina de Comerç, ubicada al carrer Sant Francesc, com més prompte millor perquè els done temps a tramitar la documentació necessària».

L’àmbit d’aplicació preferent engloba una superfície de quasi 12 hectàrees, coincidents amb el nucli de la zona Centre i s’articula entorn del carrer Sant Francesc, eix comercial tradicional del centre històric de la ciutat. Els seus límits nord i sud són la plaça d’Espanya i La Glorieta, respectivament, mentre que el carrer Sant Nicolau, que connecta ambdues, és el límit aquest. Cap a l’oest, l’àmbit s’estén fins al carrer Roger de Llúria. Des d’un extrem a un altre, i pivotant en La Glorieta, els principals eixos de la zona són, al costat dels esmentats carrers Sant Nicolau i Roger de Llúria, els carrers Sant Josep i Sant Francesc. En adreça perpendicular a les anteriors, destaquen el carrer Sant Llorenç i l’Avinguda País Valencià. Dins de la trama urbana, en aquest àmbit destaca l’existència d’un entramat de places, des de la plaça d’Espanya, a la plaça de Dins, la plaça Pintor Gisbert, la plaça Ramón y Cajal, la plaça Les Gallines o la placeta de la Creu Roja.