L’Ajuntament d’Alcoi ha presentat a la Generalitat les memòries valorades dels projectes de 5 centres educatius de la ciutat. La suma total d’aquestes memòries és de 4.856.708,99 euros.

El següent pas és la valoració per part dels tècnics de la Generalitat d’aquestes memòries, en cas de no haver-hi cap objecció, es faria una delegació de competències prèvia que passaria a ser definitiva quan l’aprovara el Plenari Municipal, que haurà d’aprovar cada centre un per un. En cas d’haver-hi alguna objecció per part de la Conselleria, es resoldrien els possibles canvis i s’enviaria de nou.

El projecte amb major pressupost és la reforma integral de l’IES Andreu Sempere, valorada en 3.957.266,43 euros.
El segueix el de CEIP Romeral, es farà l’adequació nova sala de reunions de professors, el cobriment de la pista esportiva, i la substitució de la caldera. La valoració és de 309.783,29 euros.

El CEIP Sant Vicent podrà realitzar el tancament del terrat per a ús de la biblioteca, l’execució d’un nou magatzem esportiu i la substitució de les finestres de la façana. 306.788,12 euros.
Tot i ser un centre de construcció recent, s’invertiran 244.728,97 euros al CPEE Tomás Llácer, per al cobriment de la zona esportiva i accés al bus, així com la instal·lació d’un sistema de refrigeració al centre.

La cinquena memòria que s’ha presentat és per a la col·locació de dues marquesines al pati del CEIP Miguel Hernández. 38.142,18 euros. En aquest cas el projecte es durà endavant en 2018, en els altres casos, en 2018 es licitarà el projecte que s’executarà en 2019, seguint els terminis legals corresponents.

Pròximament es presentarà la memòria per instal·lar una caldera de gas a Horta Major i millorar el sistema de refrigeració de l’IES Pare Vitòria. Pel que fa al projecte per a la construcció en el solar enfront de Cotes Baixes d’aules taller per aglutinar els cicles que ara es troben en altres llocs de la ciutat com a les Aules Verdes, no s’ha presentat encara perquè la Conselleria d’Educació ha d’aportar una documentació i s’està a l’espera. Aquest projecte està valorat entre 2 i 3 milions d’euros.

Respecte a la denegació del projecte d’ampliació de la quarta planta de l’IES Pare Vitòria, es presentarà una modificació que consistirà en l’enderrocament de la Sala d’Actes per fer una nova Sala d’Actes-Gimnàs i aules a la segona planta.

A més es presentarà una nova petició per fer una adequació d’accessibilitat a l’antic Miguel Hernández, actual Escola Oficial d’Idiomes.
La suma total de la inversió podria arribar als 8 milions d’euros a la nostra ciutat.

«Les propostes aprovades per Conselleria inclouen grans obres als centres de secundària alcoians i que fa molt temps que esperàvem com la de l’Andreu Sempere o Cotes Baixes», indica Belda, qui recorda que «aquest pla posarà al dia pràcticament totes les instal·lacions educatives públiques d’Alcoi, que a més, han sigut demandades des dels mateixos centres amb un procés participatius sense precedents». Recordem que les millores van ser aprovades pels consells escolars dels centres i pel plenari municipal.

L’objectiu del programa «Edificant» és posar al dia tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb un pressupost global de 700 milions d’euros i suposa que el Consell delegue les competències en matèria de construcció i rehabilitació de col·legis i instituts. L’Ajuntament d’Alcoi es fa càrrec de la part tècnica, és a dir, del projecte, contractació, construcció, adreça i certificació de l’obra; tot això permetrà agilitzar els tràmits i donar solucions més ràpides als centres i el cost econòmic és a càrrec de la Generalitat.