En la primera meitat de 2018 l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, OMIC, ha recollit 416 sol·licituds de consumidors, de moment s’han resolt 166 el que suposa el 40%, i la recuperació mitjançant la mediació de 15.351 euros per als usuaris.

Pel que fa als sectors més demandats destaca telecomunicacions amb 234 reclamacions i 1 queixa, suposa el 56,6%, gas; 41 reclamacions el 10%, electricitat; 30 reclamacions el 7%, altres serveis 22 reclamacions i 2 queixes el 12%, béns de consum (vehicles, tèxtil, calçat, electrodomèstics, joguets, etc.) 38 expedients el 9% i altres fins a arribar al 100%.
Els motius més reclamats són l’incompliment de les condicions de venda, mala prestació del servei, incompliment de la garantia, baixa del servei, fraus diversos i disconformitat amb la facturació.
Segons Maria Baca, regidora de Consum, «des dels serveis de l’ajuntament continuem treballant per defensar els drets dels consumidors, actuant i mitjançant davant d’aquells casos que hagen pogut suposar un perjudici per als alcoians. El nostre objectiu és denunciar aquestes situacions i recuperar tant com siga possible allò que han perdut els nostres consumidors. Per a això, l’ajuntament disposa d’un equip tècnic especialitzat en aquestes qüestions fent una gran labor vetllant pels interessos dels ciutadans».

Comparant les dades amb el mateix període de l’any passat, cal destacar l’increment d’expedients registrats, 416 en 2018 per 244 en 2017, un 70,5% més d’expedients, recuperant 15.351 euros aquest any, un 112% més que el passat any, 7.236 euros. També cal destacar que aquest any s’han resolt més expedients 166 el 40% del total, mentre que l’any passat havien resolt 86, el 35,24%. Actualment estan en tràmit 249, 59%, en 2017 estaven 130, el 53,27%. Finalment ressaltar que aquest any s’han arxivat o desestimat tan sols 8, un 1%, per 28, un 11% en 2017.

També cal indicar que dels 416 expedients, 401 han estat reclamacions, 13 queixes i 2 denúncies i són conceptes que no s’ha de confondre. Ressaltar que sol haver-hi més denúncies, però se solen classificar com reclamacions si hi ha una pretensió econòmica i existeixen possibilitats de recuperar diners per part del consumidor.

DIFERÈNCIES ENTRE RECLAMACIÓ, QUEIXA I DENÚNCIA
Una reclamació és una petició escrita del consumidor per a posar en coneixement de l’empresa o professional i dels serveis de consum locals, uns fets que han afectat al funcionament normal de la relació de consum (no et donen factura, no compleixen el promés en el contracte, han fet malament una reparació, etc.) en la qual sol·licites la reparació d’un dany, la devolució dels diners o l’anul·lació d’una prestació, etc.
Una queixa es realitza per a expressar el descontentament amb una situació o un producte comprat o no, o un servei prestat. A pesar que no hi ha un incompliment de la llei, les expectatives sobre alguna cosa pel que s’ha pagat (o no) no s’han complit. En aquest cas, encara que l’empresa no haja incomplit la llei (no hi ha una infracció administrativa), s’espera que millore l’atenció de l’empresa.
Una denúncia de consum (no confondre amb una denúncia a la Policia, que tindrà la seua causa en un delicte -Dret Penal i no Civil, com és el Consum) és la petició que es fa a l’Administració o un col·legi professional, per a donar-los a conéixer uns fets que cregues que poden ser constitutius d’infracció administrativa, amb la finalitat que investiguen i actuen d’ofici per a corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, defensen els interessos generals de les persones consumidores.

CAS ESPECIAL TANCAMENT FRANQUÍCIA IMPLANTOLOGIA DENTAL
Un aspecte a destacar aquest semestre és el tancament d’una franquícia de clíniques d’implantologia dental, deixant a molts usuaris afectats per tractaments molt costosos que no s’han finalitzat o que en molts casos, ni tan sols s’han arribat a prestar.
Alguns dels tractaments han sigut vinculats a un contracte de crèdit (ajornament del pagament amb interessos), uns altres ho han pagat al comptat; les circumstàncies són molt diverses.
En aquests moments, l’OMIC i els organismes competents en matèria de Consum de la Comunitat Valenciana estan orientant als afectats, fins que hi haja més novetats sobre el tema, bàsicament de la següent manera:
• En aquells casos que els clients hagen finançat el seu tractament, realitzaran un requeriment a l’entitat financera del crèdit perquè suspenga el cobrament de les quotes pendents, i la liquidació del contracte de préstecs al consum.
• En els casos que els clients hagen abonat al comptat el tractament, únicament poden acudir a la via judicial contra l’empresa.