La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està revisant els plans de prevenció d’incendis forestals dels parcs naturals el període de programació dels quals ja ha finalitzat o ja s’ha complit.

La revisió es presenta en les juntes rectores de cada un dels espais naturals protegits. En concret, el 20 de juny en l’Albufera, el 26 de juny en la Serra Calderona, el 28 de juny en les Gorges del Cabriol i el 2 de juliol en Penyagolosa, i durant tot el mes se n’aniran presentant en les distintes juntes rectores convocades. D’esta manera, es dóna participació a tots els col·lectius amb representació i interessos en el territori (propietaris, agricultors, conservacionistes, caçadors, entitats municipals…).

La redacció dels plans és un requisit que contempla el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de cada parc natural.

El document inclou una anàlisi del grau d’execució de l’anterior planificació de prevenció d’incendis forestals. S’ha avaluat novament el risc d’incendis i s’ha dut a terme la planificació que ha de regir en el parc en els pròxims 10 anys en matèria de prevenció d’incendis, sempre comptant en tot moment amb el criteri de la direcció del parc a fi d’adequar les actuacions als objectius de conservació.

La dita planificació té dos eixos principals: el Pla de Prevenció de Causes que, format per un conjunt d’actuacions, té com a finalitat dur a terme actuacions de vigilància i detecció, així com accions de formació, divulgació a la ciutadania i modificació de pràctiques de risc; i el Pla d’Infraestructures, amb actuacions enfocades al manteniment i construcció d’àrees tallafocs, observatoris, punts d’aigua i pistes forestals.

Entre les novetats que introduïx la planificació es destaca la identificació dels denominats Punts Estratègics de Gestió (PEG). Els PEG són punts d’oportunitat per a l’extinció dels incendis forestals. En els que es prioritzarà l’adequació de la vegetació per mitjà de l’aplicació de tècniques de selvicultura preventiva perquè els mitjans d’extinció puguen treballar amb seguretat des dels mateixos en el control del foc.

La nova planificació també arreplega la trituració de les restes de les podes agrícoles en els parcs de major risc, a fi d’atallar els incendis forestals que s’inicien en les zones de cultiu. Esta actuació s’emmarca en l’estratègia de Prevenció d’Incendis duta a terme des de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que busca oferir alternatives a la tradicional crema de restes agrícoles.

La major part dels incendis forestals es produïxen per causes humanes, per la qual cosa s’aconsella extremar les precaucions i evitar les imprudències. Les persones, amb la seua conducta, poden previndre els incendis.

Una intervenció primerenca pot evitar un gran incendi i els primers minuts són fonamentals per a evitar que es propague i atallar-ho com més prompte millor. Per tant, si es produïx un incendi o hi ha algun indici d’inici del foc, per favor cride al 112.

Informe’s del nivell de preemergència d’incendis forestals en www.112cv.com