La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat el calendari i el procés de preinscripció i de matriculació per al curs 2018/2019 dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen en les escoles oficials d’idiomes (EOI) valencianes.

El termini de sol·licitud de preinscripció romandrà obert des de les 09.00 hores del dia 2 de juliol fins a les 23.59 hores del 12 de juliol. La preinscripció serà telemàtica en la web de l’EOI.

Per a poder accedir als cursos, les persones interessades hauran d’omplir una sol·licitud telemàtica per a cada idioma que vulguen cursar, fins a un màxim de tres idiomes. Després del període de preinscripció i abans del 31 de juliol, es realitzarà un sorteig públic en cada EOI que determinarà l’ordre de matrícula, i el resultat es publicarà en la web.

Una vegada establit l’ordre de matrícula, es farà efectiva amb el pagament de les taxes. Perquè el procés de matriculació siga efectiu, una vegada fet el pagament, s’ha de lliurar la documentació a l’escola oficial d’idiomes pertinent.

Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat

Per segon any consecutiu, les EOI acullen una part del Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat, per a millorar el seu nivell en anglés i en valencià, amb l’objectiu de garantir progressivament la formació en llengües del professorat. Així, podran rebre formació en idiomes de manera gratuïta en anglés i en valencià.

Atenent la demanda del curs anterior, s’ha augmentat l’oferta dels cursos de la modalitat en línia. En xifres totals, hi haurà un augment del 17 % de places en anglés.

Així, podrà optar a aquestos cursos tot el professorat en actiu, tant funcionaris de carrera com interins, dels centres educatius sostinguts amb fons públics.

Per a fer la preinscripció, el professorat podrà completar una sol·licitud telemàtica mitjançant la plataforma plataforma web i triar la modalitat de participació: cursos presencials (de 120 hores), cursos de formació complementària (de 60 hores) o cursos en línia (de 120 hores a distància).

També s’haurà de triar l’escola oficial d’idiomes on es volen fer els cursos, excepte en la modalitat de cursos en línia. El termini de preinscripció serà el mateix que l’ordinari.

El 17 de juliol es publicarà la llista d’admesos. Cada EOI establirà el període de matriculació i estarà comprés entre el 18 i el 31 de juliol.