El dipòsit del Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó acull des del passat divendres la recentment recuperada campana gòtica de l’Ermita de Barxell. Aquesta peça patrimonial del segle XVI, sostreta en 2005, fou recuperada l’any passat pel Grup de Patrimoni Històric de la Unitat de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana. El trasllat a Alcoi s’ha efectuat després que la direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana emetera un informe on s’insta a què la campana s’incorpore als fons del Museu Arqueològic per a la seua restauració i posterior exhibició.

El regidor de Cultura, Raül Llopis, assegura que l’administració local ja ha iniciat els contactes amb distints restauradors per tal de dotar a la campana de la seua aparença original. Els treballs, tal com recull l’informe de Patrimoni Històric, han de contemplar la soldadura de la peça, la reposició de la tramuja de fusta, i la realització d’un suport que permeta la seua posada en valor dins del museu.

D’altra banda, l’Ajuntament haurà de dipositar en l’Ermita de Barxell una nova campana, recuperant i revivint d’aquesta manera el seu patrimoni sonor. Encara que a l’informe no es fan constar els terminis, ni de restauració ni de reposició, Llopis puntualitza que els tràmits per part de l’administració local ja es troben en marxa.
Cal dir que aquesta és la número 36 de les 70 campanes sobre les quals la Conselleria de Cultura ha incoat un expedient de declaració de bé moble d’interés cultural. La campana, fosa l’any 1529, té al terç la inscripció en minúscula gòtica: “sancta maria ora pro nobi”. També té una creu amb pedestal al mig i diversos cordons. El seu diàmetre es de 35 cm i el pes aproximat d’uns 23 kg.

Recordem que membres del cos policial encarregat de la recuperació visitaren la ciutat a principis d’any per tal de presentar la peça. Segons les investigacions la campana fou venuda en tres ocasions fins a recalar a França, des d’on es va poder recuperar finalment. També va comparèixer públicament el director de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, qui juntament amb l’alcalde Toni Francés anuncià que la campana romandria a les dependències de la policia autonòmica fins a la resolució judicial.