A partir de hui dia 4 i al llarg de tot el mes de juliol, es durà a terme la implementació i substitució dels nous contenidors de residus. Uns contenidors que disposaran d’una informació més clara sobre els horaris i tipus de residus que han de contenir en cada cas. Recordem que segons el plec de condicions es tenia de 4 a 7 mesos per canviar els contenidors de la ciutat.

Els nous contenidors instal·lats a la nostra ciutat tenen distints colors per a distints residus. Al contenidor de tapa verda les botelles i pots de vidre, al blau paper i cartó, els grocs envasos de plàstic, brics, aerosols i llaunes i al contenidor de tapa grisa la resta de residus que no es reciclen. Els nous contenidors són accessibles per a totes les persones. Tenen un dispositiu per ser utilitzats amb el peu i la mà, que faciliten la seua apertura. També tenen un sistema d’amortiment de tancament. Uns contenidors més accessibles que faciliten que els residus es depositen sempre dins.

«A poc a poc anem veient els canvis a la nostra ciutat, no és només un nou carro per a la neteja viària, és que ara es netejaran tots els carrers, cada dia i per primera vegada les urbanitzacions, també veiem cada dia les màquines netejant les voreres. Alcoi cada dia serà una ciutat més neta, no és cap promesa, és un fet que podrem comprovar», afirma el regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez.

Recordem que l’horari per deixar la brossa és en el cas del paper, durant tot el dia, del vidre des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit, els envasos durant tot el dia i la resta de residus que va al contenidor gris entre les 19 hores i les 12 de la nit. Les sancions per incomplir aquest horari poden ser de 750 euros. «Si depositem la brossa fora d’eixe horari i la deixem tot el dia al contenidor es generen olors que afecten els veïns que viuen prop. La recollida dels contenidors de resta de residus es fa a partir de les 12 de la nit cada dia de la setmana. Una empresa audita i comprova que siga així i entre tots hem d’evitar males olors i lixiviats a les illes de contenidors», explica, Martínez.

Tal com marca l’ordenança d’Higiene Urbana, no es pot deixar cap moble i objecte fora dels contenidors baix multa de 750 euros. Si alguna persona vol que els vostres mobles, electrodomèstics o altres objectes siguen retirats a domicili poden telefonar al número gratuït 900101843.

Finalment, indicar que als polígons industrials ja no hi haurà contenidors. A cada empresa se li facilitaran els seus contenidors. «Així aconseguim eliminar xicotets abocadors als polígons i que cada activitat gestione els seus residus industrials», conclou, el regidor.

Nous contenidors de la brossa