Davant les informacions abocades pel Grup Municipal Guanyar sobre increments en el drenatge de la Rotonda del Collao, el govern municipal ha volgut fer alguns aclariments. Es destaca que són obres independents que podrien haver-se executat en qualsevol altre moment, però que una vegada coneguts els problemes que tenia el camp de futbol municipal s’havien de solucionar per a deixar aquesta zona d’Oliver en les millors condicions. El govern destaca que les obres amb 11.000 euros de cost no tenen res a veure amb la Rotonda, són una altre expedient i estan executades per una altra empresa.

Les obres realitzades pel govern amb un cost d’11.000 euros a les que fa referència Guanyar es plantegen durant l’obra de la rotonda del Collao després d’una pluja torrencial. Una vegada estudiats els cabals d’aigua de les diferents zones es va comprovar que la tribuna del camp del Collao tenia una coberta que recollia aigua de pluja i que des de fa molt temps, fins i tot sent Cristian Santiago responsable de les instal·lacions esportives municipals a l’anterior govern, no estaven canalitzades i eren conduïdes fins a un forat de la pròpia paret del camp de futbol, sense cap conducció de pluvials i que queia directament sobre la vorera.

D’altra banda, els tècnics també detecten que els banys de Tribuna del Camp del Collao no evacuaven en cap pou o registre de clavegueram per que no existeix cap tipus de clavegueram des de Batoi fins a la zona del Camp de futbol, “succés que també ocorria quan el senyor Santiago era responsable d’Esports al govern anterior”, diuen. Per tant es va procedir a la conducció d’aquestes aigües fecals a un pou proper en el nou clavegueram del carrer del camí vell de Batoi. Aquestes actuacions que s’han detallat estan fora de l’àmbit de l’obra de la rotonda.

El regidor d’obres, Jordi Martínez, explica: «Aquesta obra es va fer al mateix temps de la rotonda o podria haver-se fet fa cinc anys o dins de cinc anys, haguera sigut el mateix, ara, no ens sembla que fora correcte no arreglar les deficiències i deixar la zona a mitges, sense solucionar tots els problemes. Aquest import no incrementa el total de la rotonda del Collao que té un pressupost i unes partides associades, en canvi, les obres del camp de futbol municipal les executa una empresa diferent. Parlem d’una altra obra, amb un altre expedient i amb una nova empresa que simplement, coincideixen en el temps».

El govern diuque “l’intent de confondre a la ciutadania donant informació esbiaixada i amb la intenció de crear una vegada més dubtes en la gestió és marca de la casa del grup municipal de Guanyar, més preocupat a desacreditar al Govern Municipal que a aportar solucions als problemes dels alcoians”. El govern destaca, a més a més, que el propi Cristian Santiago va ser informat pels tècnics de l’Ajuntament en què consistien les obres i que estaven fóra de l’àmbit de la Rotonda pel que no s’incrementava la despesa de la mateixa.