Dins de les actuacions per a millorar els parcs de la ciutat que està portant endavant la regidoria d’Obres i Serveis, s’ha actuat per a millorar el parc Font de L’Horta i fer-lo més factible per als usuaris

Les actuacions, en concret, han consistit a realitzar uns treballs de millora de la vegetació existent en el Parc, demolició del paviment bituminós degradat existent en la zona per als vianants, realitzar uns escocells a l’arbrat existent en la zona a pavimentar, pavimentar amb formigó imprés la zona per als vianants del parc i col·locar en la part superior al costat del carrer Pintor Cabrera uns aparells per realitzar exercicis físics, alguns d’ells adaptats.

Les actuacions pressupostades en 46.661,23 euros es van adjudicar a Excavaciones Rafa Coll, S.L. per 41.528,49 euros, el que suposa un estalvi de més de 5.000 euros per a l’ajuntament. El temps per a fer l’actuació era de 60 dies laborables i s’ha dut endavant en un mes menys.