El carrer na Saurina d’Entença està posant-se de fil de vint, està fent-se smart que és com es diu ara. “Les incomoditats del veïnat i de tota la ciutat es voran compensades pel resultat. Així construïm la ciutat del futur”. La regidora Anna Climent comenta: “Això ens va dir l’alcalde fa més d’un any”. Les obres del primer tram ja han començat i els problemes no han cessat, però bé, és el que toca, diria l’alcalde.

Doncs resulta que en Compromís, en 2014 vam proposar al regidor d’Innovació, a Manolo Gomícia, que implantara en la ciutat badens intel·ligents. “Són smart badens, sr. Gomícia” li va dir al plenari la regidora Climent. “I resulta que ara que s’està creant un carrer intel·ligent, amb sensors de tota mena, que controlaran i regularan tot, i ara que era el moment d’instal·lar badens intel·ligents en Entença… ara no és bona idea!” conclou Climent.

Compromís va fer una proposta doble, d’una banda hi ha una mena de badens que tenen dins un fluid no newtonià que quan rep fortes pressions es posa dur i quan el tractes suau està blanet. És a dir, si vas ràpid el baden està rígid i exerceix la seua funció, com els badens actuals de formigó; però si vas a la velocitat reglamentària el fluid actua com si no hi haguera cap obstacle en la carretera, i per tant bonifica a la bona conducció.

D’altra banda, hi ha una mena de badens que fabriquen llum al pas dels vehicles. Una manera de reconvertir l’energia cinètica en energia lumínica. Es podrien encendre diversos fanals amb el pas dels cotxes i camions. Compromís va computar quants badens hi havia en Alcoi i va calcular quanta llum ens estalviaríem. Tecnologia smart en estat pur.

La proposta de Compromís va agradar al regidor que en aquella ocasió ens ho va aprovar en el plenari. Climent manifesta: “I, de poc van servir les promeses del regidor perquè ara, ara que el govern ens proposa un carrer presumptament en l’avantguarda de la tecnologia, resulta que els badens de Compromís no li agraden. Diu el sr. Gomícia que la velocitat es controlarà per càmeres i es posarà una multa a qui incomplisca la velocitat”.

“O siga, un carrer intel·ligent amb badens tontos! Control de velocitat amb multes… és el més smart que se li ha ocorregut sr. Gomícia?” conclou la regidora Anna Climent.