Aquest matí han començat les tasques per consolidar l’illa on estava situada la ‘Fundición de Rodes Hermanos’. Les obres inclouen la consolidació de les façanes, la recuperació del refugi antiaeri així com la consolidació de l’interior de l’immoble i la catalogació de tots els elements. Aquesta actuació compta amb una subvenció nominativa de la Diputació d’Alacant per a les obres de manteniment i conservació de l’Illa de Rodes amb un import de 239.456,77 euros.

El projecte té un termini d’execució de 3 mesos i un pressupost de 239.456,77 euros. Aquestes seran les primeres tasques d’un ambiciós projecte que suposarà ubicar a l’Illa de Rodes un Parc Tecnològic Urbà així com diferents dotacions culturals i socials. Cal recordar que aquest projecte és un dels més importants per al futur econòmic de la ciutat i forma part de l’Estratègia EDUSI, cofinançada amb el Fons Feder de la Unió Europea amb 10 milions d’euros.

Recentment, el plenari municipal va aprovar el canvi d’ús d’aquesta parcel·la d’educativa a dotacional que suposarà que aquest espai, actualment degradat, es convertisca en un centre de referència en Innovació i Investigació, un projecte tractor a la província d’Alacant.

Es fa així, un pas endavant en la creació del futur Parc Tecnològic Urbà, un dels projectes més importants per al futur econòmic de la ciutat i que s’emmarca dins de l’Estratègia EDUSI. Els plans de l’Ajuntament contemplen que el futur parc tecnològic i cultural puga acollir l’Institut Tecnològic de la Cosmètica, una llançadora d’empreses tecnològiques, espais per a emprenedors, entre altres, a més d’espais culturals com l’arxiu municipal, o una nova biblioteca per al barri.

El projecte podrà iniciar-se després dels canvis en el PGOU aprovats unànimement al Plenari del passat mes de febrer. En ell es va tindre a bé canviar la qualificació d’aquest espai, d’educatiu a dotacional multifuncional.