La passada setmana es va celebrar una reunió convocada per l’alcalde dAlcoi, Toni Francés, amb els regidors de Seguretat, de Polítiques Socials i els responsables tècnics dels diferents departaments municipals, per a actualitzar el Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències i elaborar els Plans d’actuació sectorials que afecten a la ciutat.

En la reunió s’ha creat un grup de treball perquè a final d’aquest mateix any es puga disposar del Pla Territorial per a la seua aprovació pel Ple i la seua remissió a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta davant les Emergències per a la seua homologació.