Encara que, cronològicament, és el segon document més antic de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (el primer és l’Esborrany de la Cort del Justícia de 1263-1265), es tracta del document notarial més antic que conserva el riquíssim Arxiu d’Alcoi, centre arxivístic considerat per molts historiadors com el segon arxiu municipal en importància per darrere del de la ciutat de València.

El document ha estat transcrit i analitzat pel medievalista Ricard Bañó, qui va publicar el seu estudi i transcripció en 2013 (Un notal alcoià dels anys 1296-1303, Barcelona: Fundació Noguera).

El notal de 1296-1303 té unes dimensions de 290×225 mm i està redactat en escriptura gòtica catalana. Està enquadernat amb pergamí, i a la coberta hi ha dibuixat el senyal del notari (tot i que no es pot esbrinar el nom, però per la informació que ofereixen els registres pot deduir-se que es tracta de Pere Miró, tot i que no és possible assegurar-ho del tot ja que també ens parla d’un tal Jaume Jofre) i les anotacions dels anys cronològics del volum. Els documents foren redactats per diversos escrivans i excepte tres registres en català/valencià tots els altres estan escrits en llatí. El notal coincideix plenament amb el regnat de Jaume II (1291-1327) i amb el senyoriu de Roger de Llúria, qui apareix nomenat en algun registre.

La restauració serà realitzada pels tècnics de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració. Segons l’informe elaborat prèviament per aquest Institut, el notal està realitzat amb paper hispano-àrab del segle XIII confeccionat a partir de fibres tèxtils, amb una extraordinària qualitat. L’enquadernació és de pergamí, de tipus flexible.

Tot el llibre està molt afectat per humitats en el passat, que provocaren hidròlisi i oxidació de la cel·lulosa, la qual ofereix un aspecte disgregat i d’extrema fragilitat. El pergamí de la coberta també està en mal estat i presenta grans pèrdues, trencaments, esquinçats, falta d’hidratació, afecció de microorganismes en la seua cara interna, etc.

Per tot açò, els tècnics de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració han proposat una intervenció en termes purament conservacionistes amb la finalitat de no alterar les seues característiques tècniques i estructurals, atès que es tracta d’un exemplar molt antic i valuós (perquè a penes hi ha exemplars d’aquesta època a la Comunitat Valenciana). En primer lloc es mesuraran els nivells de pH, es realitzarà una neteja en sec de les zones més afectades i s’eliminaran els residus procedents dels microorganismes. Quant al paper més afeblit, es consolidarà mitjançant l’aplicació de midó en baixa proporció per afinitat amb l’aprest original d’aquests papers. Per últim, es confeccionarà un estoig a mida amb cartó de conservació qualitat arxiu, on guardar el llibre de manera adequada.

La inversió prevista entre restauració i assegurança està prevista en uns 4.400 €, dels quals l’Institut Valencià de Conservació i Restauració subvencionarà el 50% dels treballs de restauració. La data d’intervenció prevista és el mes de setembre i els tècnics calculen que cap a final d’any es el treball estarà acabat.