Aquest divendres la Junta de Govern té previst aprovar el Pla Estratègic Inicial perquè així passe a exposició pública, darrer pas abans de l’aprovació definitiva. Una vegada es publique al BOP, durant 2 mesos la ciutadania podrà fer les al·legacions que considere i una vegada es responguen, ja es realitzarà l’aprovació definitiva.

Després de superar la fase de Diagnòstic va ser possible establir els principals reptes de ciutat sobre els quals es definiran els projectes i accions que pretenen fer d’Alcoi una ciutat més integradora, intel·ligent i sostenible. Aquests projectes queden reflectits en el corresponent Pla d’Acció.

A més del treball realitzat a nivell intern per part de l’equip municipal i de participació entre els diferents agents d’interès de la ciutat (associacions, empreses, universitat, etc.), s’ha confeccionat un espai web a través del qual la ciutadania té l’oportunitat d’expressar la seua opinió i ajudar a definir projectes de transformació de la ciutat. D’aquesta manera es posa a la disposició de qualsevol persona interessada una eina mitjançant la qual recaptar diferents punts de vista sobre aspectes socials, culturals, de desenvolupament econòmic, innovació, etc.

«Juntament amb els resultats de les diferents sessions participatives, esperem que la informació recopilada siga d’utilitat per a definir els projectes de ciutat que, d’una manera integradora, intel·ligent i sostenible, establisquen el model de ciutat desitjat per a Alcoi durant els pròxims anys», ha ressaltat la regidora de Democràcia Participativa, María Baca.

Recordem que a finals del mes de juny van tindre lloc tres reunions emmarcades en el procés d’elaboració del Pla Estratègic, un document que conjuntament amb les altres estratègies municipals ja aprovades aquesta legislatura, serveix per definir les línies del futur de la nostra ciutat.

En aquestes tres últimes reunions, la primera amb els grups polítics una altra, amb l’ecosistema d’Innovació i la tercera, una sessió participativa es van donar a conèixer l’estat dels treballs en marxa, l’establiment de les accions a desenvolupar i la identificació i definició de projectes i iniciatives de futur. Els assistents van poder fer les seues aportacions.

El document amb les aportacions fetes en aquests encontres i totes les accions anteriors desenvolupades a l’últim any, amb la participació activa de la ciutadania, entitats socials i sector empresarial és el que passarà a exposició pública després de l’aprovació de la Junta de Govern i la seua publicació al BOP.

«Estem en la recta final per aprovar el document que pretén establir les directrius i línies de treball per seguir transformant la nostra ciutat. En el pla estratègic es determinarà què és important per als habitants d’Alcoi, i s’establiran les prioritats i actuacions a desenvolupar en els pròxims anys. Si bé és cert que ja hem aprovat plans importants per al futur d’Alcoi com el Pla Director Smart City, o l’estratègia DUSI, elegida per Europa per a rebre una subvenció de 20 milions d’euros, 10 d’ells aportats per Fons Feder, el pla estratègic serà un document global de llarg termini», ha destacat el regidor, d’Empresa, Formació i Innovació, Manolo Gomicia.

Cal recordar que entre els objectius del Pla estratègic d’Alcoi està “la millorar la capacitat d’organització i acció de la ciutat, des d’un enfocament eminentment pràctic, delimitar els objectius a llarg termini i proposar accions de millora basant-se en la missió, visió i objectius de la ciutat i plantejar un full de ruta per al desplegament del Pla”.