La licitació, publicada el 30 de juny, tal i com es pot veure al perfil del contractant al que pot accedir qualsevol ciutadà, marcava fins a l’1 d’agost per a les empreses presentaren les seues ofertes, rebent-se en aquest termini ofertes de cinc empreses. El contracte demana que l’energia elèctrica siga en un 100% de fonts renovables.

La informació que es pot consultar al mateix perfil del contractant sobre el contracte de subministrament d’energies, llum i gas, municipals indica en el plec tècnic que l’Ajuntament convoca un procediment obert per contractar el subministrament tant d’energia elèctrica 100% renovable com de gas natural per als punts de consum de la Corporació Local per un any, prorrogable un altre. El contracte consta de tres lots i ix amb un pressupost base de 1.157.024,79 euros.

La informació fàcilment consultable demostra que el Govern ha complit amb el que es va comprometre i exigeix que tota la llum que consumeix l’Ajuntament vinga de fons renovables. La licitació es va publicar el passat 30 de juny i va estar oberta fins a l’1 d’agost. Cinc empreses s’han presentat als diferents lots, tres en total, que proposa el contracte amb una duració d’un any, renovable per un any més.

El govern ha volgut també aclarir les declaracions que va fer Guanyar Alcoi, el passat 18 de juliol, i que hui ha publicat un mitjà local, indicant, diuen,  que no s’havia convocat el contracte de subministre d’energia elèctrica i que demostren, asseveren «una vegada més, que las tasca del partit de l’oposició que més regidors té és molt deficient ja que ni tan sols es miren els butlletins oficials, cosa que si que fan molts ciutadans que no cobren un sou públic».