Enguany en l’àmbit educatiu, en relació als centres escolars, Alcoi està d’enhorabona perquè el programa Edificant de la Generalitat portarà inversions a tots i cadascun dels centres de la nostra ciutat. Per aquest motiu els esforços del govern local des de la Regidoria d’Educació, s’han centrat en millores i reparacions en les escoletes Municipals de Batoi, Jesuset del Miracle i Zona Nord, que es realitzen en aquest període estival.

Pel que fa a l’EIMA de Batoi, es canviaran les finestres a alumini i climalit de la planta baixa i el soterrani, de manera que en tres anys s’hauran substituït totes les del centre, millorant la temperatura de les aules i les condicions acústiques. També es faran treballs de pintura amb els operaris d’Avalem Jove i s’adequarà l’accessibilitat a l’escoleta en la porta i voreres principals. Tot amb una despesa de 28.000 euros.
En l’EIMA Jesuset del Miracle, es duran treballs d’alicatat de diferents aules, col·locació d’armaris, pintura de diverses aules amb els joves d’Avalem, col·locació de paviment nou al pati, col·locació de paviment de cautxú en engronsadora, reixa de terrassa, col·locació de portes. Amb un cost de 15.000 euros.
Finalment en l’EIMA Zona Nord, hi haurà reparació de portes, sectorització dels contadors, canvi de vorera en el pati d’accés, arener, pintura de reixa exterior del centre pels joves d’Avalem.

Encara que es compta amb el programa Edificant de Conselleria, en els col·legis, també es realitzaran actuacions de manteniment. Els treballs tindran llocs en els patis i en els jocs infantils de cadascun dels centres de Primària: Sant Vicent, Miguel Hernandez, Romeral i Horta Major, per un valor d’uns 18.000 euros.
A aquestes millores cal afegir els canvis a caldera de gas natural al CEIP Sant Vicent, EIMA Jesuset del Miracle i Conservatori Municipal Joan Cantó. A més, s’ha canviat a il·luminació led el CEIP Horta Major i l’EIMA Zona Nord. Aquestes modificacions comporten un estalvi energètic.

Cal afegir que també es farà la instal·lació fotovoltaica en el centre Tomàs Llácer.

El regidor d’Educació, Alberto Belda, ha destacat que «Edificant posarà al dia els centres educatius d’Alcoi, per aquest motiu, des de l’ajuntament ens hem centrat en les escoletes infantils. Recordem que ja tenim la competència per dur endavant les obres a 5 centres, la Generalitat invertirà quasi 5 milions d’euros en els projectes aprovats. Insistim que la quantitat podria arribar als 10 milions amb els projectes del Pare Vitòria, l’EOI, Cotes Baixes i Horta Major».

EDIFICANT
Recordem que l’objectiu del programa «Edificant» és posar al dia tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb un pressupost global de 700 milions. Aquest programa es pot dur endavant gràcies al fet que el Consell va aprovar un decret llei que permet delegar les competències en matèria de construcció i rehabilitació de col·legis i instituts. Els consistoris adherits a «Edificant» es fan càrrec de la part tècnica, és a dir el projecte, contractació, construcció, direcció i certificació de l’obra, el que permet agilitzar els tràmits i donar solucions més ràpides als centres. El cost econòmic és a càrrec de la Generalitat.
Pel que fa a Alcoi la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha acceptat la memòria valorada del CEIP Sant Vicent, CEIP Romeral, CEIP Miguel Hernández, Tomás Llácer i Andreu Sempere. La delegació de competències a l’Ajuntament d’Alcoi va ser aprovada al Ple Extraordinari d’aquest mes amb el vot favorable de tots els partits de la Corporació a excepció del PP, que es va abstenir. A més, Conselleria ha aprovat el projecte de l’Escola Oficial d’Idiomes, del que ja es treballa en la memòria valorada, igual que amb el Pare Vitòria i l’Horta Major i s’està a l’espera de la valoració de l’ampliació del Cotes Baixes per part de la Conselleria d’Educació.
El cost total de l’actuació de l’Andreu Sempere ha sigut valorat amb poc més de 4 milions d’euros. La valoració del CEIP El Romeral és de 309.783,29 euros, s’invertiran 244.728,97 euros al CPEE Tomás Llácer, CEIP Miguel Hernández, 38.142,18 euros i 306.788,12 euros al CEIP Sant Vicent.