La Junta de Govern ha aprovat l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, per a les obres d’adequació funcional i rehabilitació de façanes i cobertes del Grup Sant Jordi, el pressupost base del qual de licitació ascendeix a la quantitat de 398.355,73 euros.

Recordem que al juliol es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament d’Alcoi per a la gestió i finalització de les obres de rehabilitació i d’elements comuns del Grup d’habitatges Sant Jordi.

El conveni estableix, com ja va anunciar l’alcalde, Toni Francés, 400.000 euros que estan en els pressupostos de la Generalitat. Es tracta de la rehabilitació dels 20 habitatges situats en el bloc de la cantonada que dóna als carrers Espronceda i Na Saurina d’Entença.

«Després de l’accés a la presidència de Ximo Puig, aquesta va ser una de les primeres propostes que li transmetem a la Consellera d’Habitatge i s’ha treballat molt per a aconseguir-ho, ja que es van perdre els fons del Ministeri perquè no va finalitzar les obres en 2012. També intentem que entrara en algun procés com el ARRU però considerem que no era just perquè els veïns haurien d’aportar una part parteix per la negligència del Partit Popular, per açò hem de destacar que la finalització d’aquestes obres seran finançades al 100% per la Conselleria d’Habitatge. Igual que el 75% dels habitatges que sí que es van finalitzar no hi haurà cap cost per als seus propietaris», indica, Francés.

Aquestes actuacions es van iniciar en 2006, a partir d’un acord bilateral entre Generalitat i Ministeri a l’empara del Pla Estatal d’Habitatge 2005-2008.
Recordar que les obres de rehabilitació del Grup d’Habitatges Sant Jordi va començar en 2011 però un any després l’empresa que les estava executant les va paralitzar al no haver cobrat en tot l’any, la qual cosa va suposar que el projecte no es materialitzara íntegrament, quedant pendent l’última fase corresponent a la rematada de les façanes dels 20 habitatges abans esmentats.
En total, les obres del projecte de rehabilitació i d’elements comuns del Grup de Sant Jordi d’Alcoi han suposat un cost de 2.883.866 euros, dels quals la Generalitat ha aportat 2.487.866 euros (el 86,27%) i el Ministeri 396.000 euros; és a dir el 13,73%.