La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha incoat l’expedient per a declarar bé d’interés cultural immaterial la festa de Moros i Cristians d’Alcoi. Aquest anunci s’ha fet al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) hui, 19 d’octubre de 2018. Les festes de Moros i Cristians de la nostra ciutat seran les primeres i úniques en rebre aquesta declaració englobant la festivitat en el seu conjunt, sense atendre a un acte en particular.

La protecció de la festa de Moros i Cristians d’Alcoi com a patrimoni cultural immaterial es concretarà amb diferents mesures com la de realitzar labors d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; incorporar els testimonis disponibles a suports materials que garantisquen la protecció i preservació; vetlar pel desenvolupament normal i la pervivència d’aquesta manifestació cultural, i també tutelar la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures. La incoació de l’expedient suposarà la declaració final als pròxims mesos, previsiblement, per a les properes festes, celebrades aquest any a principis del mes de maig.

Cal destacar que la ciutat d’Alcoi compta amb un total de 21 BICS, dos d’ells de caràcter immaterial vinculats al Nadal Alcoià: el Betlem de Tirisiti i la Cavalcada de Reis. Els 19 restants són immobles, incloent entre ells, el recinte murallat de la ciutat, els diversos abrics de la Sarga i el seu entorn, el sector antic de la ciutat, el Molinar, la Serreta, la torre de Barxell, el Puig o els Llençols, entre altres. Cal destacar que la ciutat compta, a més a més, amb una declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO amb les pintures d’art rupestre de la Sarga.

Cal destacar que, segons el llistat de la Generalitat dels bens culturals immaterials de la Comunitat Valenciana
http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/bics?viewUrl163469238=/patrimonio-cultural/sec1-bic.php
són actualment 40 (sense comptar els que estan en procés d’incoació) i d’ells només València capital compta amb més de 3 declaracions immaterials. Alcoi se situaria amb els Moros i Cristians amb Castelló i Elx entre les ciutats valencianes que compten amb 3 BICS immaterials.

La declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial suposarà que tot allò que excedisca el normal desenvolupament dels elements que formen aquesta manifestació cultural s’haurà de comunicar a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural perquè, si escau, reba l’autorització administrativa i es modifique la present declaració. La gestió del bé la tindrà l’Ajuntament d’Alcoi i l’Associació de Sant Jordi, que seran els que decidisquen sobre aspectes materials i immaterials, així com sobre el desenvolupament de l’esmentada manifestació cultural.

Els esforços que han donat lloc a la iniciativa han sorgit del treball conjunt entre l’Associació de Sant Jordi, que s’ha encarregat de preparar l’expedient, i l’Ajuntament d’Alcoi, que ha supervisat i impulsat políticament tot el procés. L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, ressalta el treball realitzat: «el treball en quip que hem realitzat colze a colze amb l’Associació de Sant Jordi ha suposat que estem molt més a prop de que la Nostra Festa siga Bé d’Interés Cultural Immaterial». L’alcalde destaca el «privilegi» que suposa per a Alcoi aquesta declaració, que permetrà «protegir institucionalment unes festes que s’han convertit per dret propi en unes de les expressions culturals més valuoses de tota la Comunitat Valenciana».

La proposta de BIC va ser realitzada per la comissió consultiva de festes de Moros i Cristians, encarregada d’establir els criteris per al reconeixement com a BIC de les festes o actes de Moros i Cristians. Cal dir que l’any 2015 aquesta festivitat fou declarada Bé de Rellevància Local a la totalitat de la Comunitat Valenciana, amb la possibilitat de reconèixer com a BIC les festes particulars de cada ciutat, el camí per aquesta declaració a la Nostra Festa està a punt de finalitzar.