El projecte per a construir una rotonda en l’entrada sud de la ciutat, on ara mateix està la illa provisional, ha estat aprovat aquest matí en Junta de Govern. El següent pas és traure a concurs la licitació de les obres. La rotonda permetrà donar una solució definitiva a la regulació del trànsit per l’entrada des d’Alacant, on es produïen llargues retencions, solucionades amb la creació d’una rotonda provisional quan es van portar a terme les obres de rehabilitació del Pont de Fernando Reig. L’Ajuntament, vist el bon resultat de la rotonda provisional, va acordar amb el Ministeri no retirar-la fins que es construïra la definitiva. Les obres per a construir la nova rotonda s’espera que es puguen licitar durant les pròximes setmanes.
Cal recordar que en aquest punt conflueixen diferents vehicles amb múltiples direccions: tant els que ixen de la ciutat amb direcció Alacant, els que entren a la ciutat per l’entrada sud així com els que van i venen en direcció als Polígon Industrials de la zona, al Cementeri, el poliesportiu, l’àrea natural de Sant Antonio i la carretera del parc Natural de la Font Roja, un dels més visitats de tota la Comunitat Valenciana.
La inversió econòmica per construir aquesta important infraestructura estarà al voltant dels 750.000 euros. El projecte va ser publicat al BOP el 30 de maig, i després del període d’exposició pública i de les pertinents qüestions administratives, ha sigut aprovat per la Junta de Govern municipal, comptant amb l’autorització del Ministeri de Foment, a través de Demarcació de Carreteres.
El govern també treballa en la construcció de la rotonda nord de la ciutat però, en aquest cas, s’està treballant en la redacció del projecte, buscant solucions que tinguen en compte tant la nova passarel·la d’unió entre Alcoi i Cocentaina, com la via «ciclopeatonal» que es construirà des d’Oliver fins la zona nord enllaçant amb la via verda de Cocentaina. La inversió, en aquest casa, no està definida ja que no està acabat el projecte però serà quantiosa per a les arques municipals ja que es una obra d’infraestructura important.

Planol rotonda sud