Alcoi ha participat ja dins del projecte europeu Digital Cities Challenge en 2 seminaris de treball, un a Brussel·les i un altre a Tessalònica, on al costat de la resta de ciutats seleccionades, ciutats mentores i ciutats acompanyants, la nostra ciutat està arribant a l’equador d’aquest projecte, mitjançant intercanvis de bones pràctiques, grups de treball i eines creades per a aquest projecte.
La nostra ciutat ja ha rebut diverses visites presencials de l’expert assignat, realitzant reunions i tallers amb agents de la ciutat de l’àmbit d’administració pública, serveis, empreses, finances i educació, on hem treballat en el desenvolupament consensuat d’una estratègia i un pla d’acció per a avançar cap a la transformació digital de la nostra ciutat i comencem a construir la comunitat d’actors locals que participaran en el procés de transformació digital.
L’últim seminari ha tingut lloc a Tessalònica els dies 17 i 18 d’octubre, i s’ha centrat en la visió, ambició i estratègia de les ciutats, on més de 40 ciutats (les 15 ciutats seleccionades, les mentores i les acompanyants) han treballat en l’elaboració de la seua estratègia digital per a impulsar el creixement econòmic.
En aquest seminari, a més de participar en diverses reunions i grups de treball, Alcoi ha exposat la seua missió i visió del pla estratègic de transformació digital i també ha presentat les bones pràctiques desenvolupades en la nostra ciutat relatives a la creació de consciència digital i suport per a crear projectes digitals entre les Pimes i al desenvolupament d’una infraestructura digital i de ciberseguretat.
La següent trobada tindrà lloc a Algesires al gener, candidatura que va comptar amb el suport d’Alcoi. El seminari se centrarà especialment a explorar les possibilitats financeres futures, en el futur Marc de Programació Financera Plurianual de la Unió Europea (2021-2027), que actualment està en procés d’elaboració i negociació, i que farà possible la realització dels projectes digitals en les ciutats.
Recordem que Alcoi ha sigut seleccionat conjuntament amb altres 15 ciutats europees, de les quals únicament 3 són espanyoles, amb potencial de fer un salt qualitatiu en l’àmbit de la transformació digital del seu sector empresarial i industrial, per a rebre serveis de consultoria personalitzats, generar una estratègia i un pla d’acció, entrar en una xarxa amb aquestes ciutats europees i impulsar el creixement econòmic.
Els participants rebran un conjunt de serveis d’orientació a mesura durant un període de 14-18 mesos. Aquest assessorament que podran gaudir els tècnics municipals inclou accés en sessions de capacitació, així com a xarxes i plataformes europees; també permetrà fomentar les relacions amb altres ciutats continentals que treballen en la mateixa línia de transformació digital.
Tot açò permetrà a la nostra ciutat desenvolupar una estratègia i un pla d’acció per a avançar cap a la transformació digital, dissenyar passos tangibles, realitzables i quantificables que s’hagen de prendre en el curt, mitjà i llarg termini, també construir una comunitat d’actors locals disposats a participar en el procés de transformació digital, guanyar visibilitat en l’àmbit europeu en el camp de la transformació digital i construir una xarxa de socis europeus capaços d’oferir suport mutu i assessorament en el futur.
El regidor d’empresa, Formació i Innovació, Manolo Gomicia, ha destacat que: «Estem satisfets dels resultats d’aquests dies, hem arreplegat noves idees i contactes institucionals per a seguir treballant noves iniciatives i seguir transformant la nostra ciutat. A més hem comprovat que els nostres projectes són realment innovadors i els valoren molt positivament per part altres països europeus».
«La digitalització integral de les ciutats a les pròximes dècades, incidirà en grans canvis organitzatius i socials, que afectaran tant a la gestió dels serveis públics com a aspectes relacionats amb el desenvolupament de la Societat de la Informació en la ciutadania i les empreses. L’objectiu d’aquests esforços són el progrés econòmic i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania d’Alcoi», ha conclòs, Gomicia.