Aquesta setmana han començat unes obres de millora de l’accessibilitat que propiciaran que el pont de Fernando Reig siga més amable als ciutadans que arriben a ell a peu. L’actuació se centra a crear un itinerari per als vianants accessible, donant continuïtat a la vorera recaient als nombres imparells del carrer Sant Rosa, és a dir, en la vorera dreta segons el sentit de la marxa dels vehicles, connectant-la amb la vorera del pont recentment reformat amb una inversió superior als 10 milions d’euros.

L’adjudicatari de l’obra és l’empresa Hidráulicas la Foia, S.L. amb un pressupost d’adjudicació de 38.599 euros. Amb aquesta acció s’unifica, a més dels materials, la diferència de cota existent entre la plaça que es crea enfront del n. 61 del carrer Sant Rosa i el tram de vorera que enllaça el citat carrer amb el pont, prioritzant d’aquesta manera que el transite per als vianants discórrega a través de la nova plataforma fitant amb les edificacions, i no a través de la illeta central que regula l’accés i l’eixida del garatge comunitari existent en els voltants del pont.

La cota de la vorera existent de formigó s’incrementarà fins a enrasar-se amb la cota de l’esmentada plaça, Adequant l’actuació a la legislació vigent d’accessibilitat dels espais públics urbanitzats, en línia amb les prioritats estratègiques de la UE.

Durant enguany, les obres d’accessibilitat que s’han realitzat en la ciutat han suposat la millora en diferents parts destacant que el compromís del Govern amb l’accessibilitat és ferma.
El govern recorda les actuacions que s’han dut a terme actuacions com els passos de vianants de la Plaça, els del Passeig Ovidi Montllor, les voreres de la Zona Nord, les voreres de la coneguda com la ‘volta als Ponts’ (Alameda, País Valencià i Els Alçamora) s’ha millorat l’accessibilitat d’edificis municipals com la Biblioteca Municipal Ricardo Senabre, el Centre de Majors d’Oliver, o l’edifici del Camí, 40 on està la seu de la Regidoria de Polítiques Socials, també s’ha implementat el sistema S-visual d’interpretació en llenguatge de sords en quatre oficines d’atenció al públic (Policia Local, Serveis Socials al Camí 40, Oficina de Registre al carrer Sant Llorenç i la Tourist Info) i la web de l’ajuntament també s’ha fet accessible. Una altra infraestructura que s’ha adequat per a persones amb diversitat funcional van ser els semàfors, en aquest cas per a invidents, dins dels pressupostos participatius 2017. Així mateix, s’ha engegat recentment, amb els pressupostos participatius 2018, un sistema d’interpretació per a sords en els diferents museus de la ciutat amb la intenció d’ampliar-ho convertint la ciutat en destinació turística accessible.

També cal ressaltar que a fi d’esmenar la problemàtica de l’accessibilitat, els nous contenidors de rebot tenen un pedal i una manovella adaptats per a persones amb diversitat funcional. Respecte als contenidors de vidre, envasos i paper, s’han adaptat amb tapa bloquejada i boca reduïda.

Cal recordar que la ciutat compta amb un pla municipal d’accessibilitat que permet tenir un full de ruta de millora de l’espai urbà i, d’aquesta manera, aconseguir una ciutat més amable per a les persones. En el grup motor d’aquest pla les obres d’accessibilitat es consensuen i programen segons necessitats i disponibilitat pressupostària.

Plànol de les obres