L’Ajuntament d’Alcoi ha posat en marxa la segona part de la campanya «Els animals són ésser vius» que consisteix en conscienciar a la ciutadania que les mascotes no són coses sinó una part més de la família a través d’imatges bàsiques i il·lustracions afables que pretenen transmetre les responsabilitats, virtuts, avantatges i aportacions que ens proporcionen els animals en general i les nostres mascotes en particular.
Cal recordar que al 2017 es va aprovar per part del Congrés dels Diputats l’admissió a tràmit de la modificació del Codi Civil respecte a la consideració dels animals, fins ara considerats com a coses, com a ésser vius per unanimitat.

Aquesta part de la campanya es compon de dos aspectes nous respecte a l’anterior s’ha creat un QR inserit en tots els cartells de A3, i procedint a la seva lectura amb el mòbil qualsevol ciutadà podrà accedir a l’animació, format més atractiu a l’hora de comunicar. A més aquesta animació, tal com es va exposar en l’Observatori de Protecció i Benestar Animal, arribarà també als nostres ciutadans més joves a través del projecte que s’ofereix tots els anys a Centres Educatius i associatius de la nostra ciutat, per part de la Societat Protectora d’Animals i Plantes, “Promoció de la Salut dels animals de companyia en els centres educatius”.

Abans de l’estiu i fins setembre es va realitzar la primera part de la campanya centrada en informar i previndre els enverinaments, mostrant un protocol d’actuació directa si es detecta un cas d’intoxicació o enverinament. Una situació que preocupa a molts propietaris de diferents tipus de mascotes de la nostra ciutat.

La campanya «Els animals: éssers vius» s’emmarca dins d’una de les propostes elegides als pressupostos participatius d’aquest any, que amb una quantitat de 5.000 euros demanava una campanya de conscienciació sobre valors cívics.