Sota la iniciativa «Habitatges dignes amb preus assequibles», la Conselleria d’Habitatge ha obert un concurs de compra de pisos a la ciutat d’Alcoi, i la resta del Pais Valencià, per a després reconvertir-les en habitatges socials a preus dignes. Aquells ciutadans i empreses que tinguen una propietat i vulguen optar a vendre-la tenen fins al dijous 22 de novembre per a presentar-se a aquest concurs.

Les propietats han de complir una sèrie de requisits com estar a un edifici plurifamiliar d’antiguitat màxima de 50 anys. Tindre l’edifici ascensor en cas d’habitatge en altura. Tindre almenys cuina, un saló menjador, un dormitori i un bany. Estar buit i en condicions adequades per a ocupar-se. Estar lliure d’ocupants o persones arrendatàries. Estar donat d’alta per al subministrament de llum i aigua o estar en disposició de fer-ho. Tindre la Cèdula d’Habitabilitat o la Llicència d’Ocupació. Tindre el Certificat d’Eficiència Energètica. Estar inscrit en el Registre de la Propietat a nom del licitador. Estar lliure de càrregues i al corrent de pagaments de la comunitat i de l’IBI.

Els criteris per adquirir els habitatges tindran compte, a més de l’oferta econòmica, aspectes com la demanda que hi ha al municipi en què es troba l’habitatge, l’antiguitat i l’estat de conservació d’aquest, la localització que té respecte a determinats serveis del municipi, si el propietari és persona física o jurídica així com si la taxació està completa o no.

Per a més informació, es pot contactar amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori al telèfon 961 208 360  o el web.