Demà dijous, 22 de novembre a les 19.00 hores, hi haurà una jornada a l’Àgora per presentar el projecte pilot de la Conselleria «Hábitat cooperativo» ja que Alcoi és amb Alacant, Sant Joan i Torrevella, una de les quatre ciutats elegides de la província per posar en marxa aquesta iniciativa. El projecte pretén impulsar i recuperar la construcció d’habitatges de protecció oficial amb la cessió de sòl gratis durant 75 anys per a construir cooperatives sense ànim de lucre amb promocions d’entre 12 i 40 pisos.

L’altre programa que també està impulsant en aquest moment la Generalitat és «Habitatges dignes amb preus assequibles» que pretén comprar pisos per a després oferir-los amb lloguers socials. El termini per oferir els pisos per part tant de persones jurídiques i naturals, tal i com ja s’ha anunciat, acaba demà dijous 22 de novembre.

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de l’EVha, també va acordar fa temps reservar 14 habitatges de promoció pública de la nostra ciutat per a la seua adjudicació a joves en règim de lloguer social, 8 en zona de El Camí i 6 en la zona de la placeta les Xiques-Barbacana. Es tracta d’habitatges d’un dormitori adequats per a unitats familiars d’un o dos membres. Els joves han tingut un mes per sol·licitat aquests habitatges reservats.

UN NOU PLA ARRU AMB 2 MILIONS D’EUROS
Per últim, cal destacar també que Alcoi ha aconseguit, de nou, un pla ARRU que se centrarà en el Centre històric: placeta les Eres, carrer de la Casa Blanca i carrer Sant Joan. 2 milions d’euros d’inversió que se sumen als més de 6 que va suposar l’anterior pla.
Aquesta actuació planteja l’edificació de quatre edificis, prèviament demolits. Els 24 habitatges estan dirigits a persones majors i joves, col·lectius que tenen més problemes per trobar habitatge. En el Partidor concretament en els nombres 102 i 104 del carrer Sant Mateu se seguirà la filosofia del «cohousing» (habitatges col·laboratius), sent un «ecobarri», s’habilitaran espais comuns creant un jardí interior, amb locals, i també amb una ludoteca i hort social, que afavoriran la convivència entre els dos col·lectius als qui van dirigits aquests habitatges.
Cal ressaltar que del total dels 2 milions d’euros, l’ajuntament aportarà 240.000 euros, ja que ha aconseguit que Conselleria invertisca un total de 270.000 euros, mentre el Ministeri de Foment finança 540.000 euros. El milió d’euros restant ho ha aconseguit l’ajuntament dels fons europeus Feder a través de l’estratègia DUSI. Cal recordar també que el primer ARRU va arribar a la ciutat amb més de 6 milions d’inversió que han permet, d’una banda fomentar l’ocupació al sector de la construcció a través de la rehabilitació i d’altra, tant per subvencionar el 25% d’Entença i per donar ajudes a propietaris privats per a la rehabilitació d’habitatges en els barris més antics de la ciutat.