El portaveu i regidor de Compromís a Alcoi, Màrius Ivorra ha mostrat la seua satisfacció per aconseguir aprovar les dues mocions i un prec presentades al ple del dilluns.

La primera moció aprovada busca la millora de l’atenció als pacients amb fibromiàlgia. A la moció que va ser institucional, s’insta al govern central a actualitzar els protocols d’atenció del sistema públic de salut front aquesta malaltia. També es demana un informe a l’Àrea de Salut per fer possible obrir una unitat especialitzada en diagnosi i tractament de la enfermetat a Alcoi.

L’altra moció aprovada proposa una relació de propostes que busquen la millora de la qualitat de l’aigua de l’aixeta i evitar fuites mitjançant tecnologies Smart City, reduir el consum d’aigua envasada, i eliminar els abocaments puntuals de residus al llit dels nostres rius.

El prec aprovat pretén reduir el percentatge de taxes cobrades per l’ajuntament als comerços de zones afectades per obres amb una duració superiors a sis mesos. Amb aquesta mesura es vol minimitzar l’impacte negatiu que les obres que es realitzen als nostres carrers provoquen al nostre teixit comercial. L’objectiu és establir unes normes per a quan es realitzen obres de llarga durada on s’apliquen bonificacions a les taxes de la brossa, guals, IBI o qualsevol altre impost a tots els comerços i activitats econòmiques afectades.

«Per a Compromís Alcoi –en paraules del regidor Ivorra- les polítiques municipals han d’estar encaminades a millorar la vida dels nostres veïns, i mesures com aquestes són necessàries»