El Reial decret de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere preveu, d’una banda, la recuperació de les competències sobre violència de gènere pels Ajuntaments, i per una altra, la regulació de la distribució dels fons destinats al compliment del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere assignats als Ajuntaments. En rebre de nou les competències en la violència de gènere, el consistori alcoià rebrà 27.423,21 euros per a portar avant aquesta comesa.

Els Ajuntaments destinaran els fons rebuts a la realització de projectes o programes que tinguen com a finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats, el 28 de setembre de 2017.

La resolució de transferències esmenta alguns projectes o programes als quals poden destinar-se, si bé, poden destinar-se a uns altres sempre que constituïsquen desenvolupament del Pacte d’Estat:
Realització de campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, i elaboració de materials per a oferir informació en matèria de violència contra la dona.
Promoure les Unitats de Suport en l’àmbit local o Taules de coordinació local o instruments de cooperació i coordinació similars.
Donar suport i contribuir a l’exercici de les seues funcions per les Unitats de Suport.
Reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona.
Realització d’actuacions encaminades a la formació especialitzada continuada de professionals de l’àmbit local, en matèria d’igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona.
Reforç dels Cossos de Policia Local adherits al Sistema Viogen.
Reforç dels Punts de Trobada Familiar.

El període per a la realització de les actuacions amb càrrec als fons rebuts comprendrà fins al 30 de juny de 2019