El dilluns 17 de desembre es va celebrar el que ha sigut l’últim plenari del 2018. Entre les propostes que presentava el grup municipal Guanyar Alcoi, estava una per tal de potenciar el bo social elèctric mitjançant una campanya informativa sobre les noves condicions del bo social elèctric i que es realitzara un seguiment per part dels serveis socials del recorregut de les peticions del bo social elèctric. A més recordar, que la petició per acollir-se a aquest nou bo social elèctric, ha de realitzar-se abans del 31 de desembre.

La regidora de Guanyar Alcoi, Naiara Davó, explicava al Plenari que: “la situació econòmica tan precària en què es troben moltes famílies al País Valencià ha provocat que moltes d’aquestes no puguen assumir el pagament dels subministraments bàsics de llum, gas i aigua o es priven d’altres béns bàsics necessaris per a poder atendre’ls. L’accés als subministraments bàsics energètics és condició sine qua non per a garantir altres drets fonamentals com la vida, la salut o la dignitat humana, i també aspectes relacionats amb l’ensenyament pel que fa a la importància que en la formació té la connexió a internet”.

Davó informa que “s’han millorat les condicions del bo social elèctric, no obstant això encara més de 3 milions de llars segueixen apuntades al bo anitc i més de 100.000 sol·licituds han sigut rebutjades per falta de documentació o perquè les dades no s’ajustaven”.

Davant els problemes burocràtics i la falta d’informació, diuen, des de Guanyar Alcoi es creu necessari que “els ajuntaments, com l’administració més propera a la ciutadania, tenim la possibilitat de donar totes les facilitats per a accedir a aquest recurs, per això hem demanat realitzar una campanya informativa sobre les noves condicions del bo social elèctric (terminis, informació necessària), tenint en compte que el termini acaba el 31 de desembre d’enguany, i oferir tota la informació, suport i seguiment per part dels serveis socials del recorregut de les peticions del bo social elèctric”, conclou la regidora.