L’AJUNTAMENT SUBVENCIONA AQUEST PROGRAMA AMB 30.000 EUROS

Ahir va tindre lloc des del programa Dóna Mare un desdejuni on han participat les dones amb els seus fills, l’empresa ‘Mapelor’ els ha fet un regal a tots. Aquest programa és subvencionat per l’ajuntament amb un conveni de col·laboració de 30.000 euros.

Aquest és un projecte de promoció social que pretén: afavorir la trobada, orientar i acompanyar, ser un suport en el procés de la seua promoció personal i sociolaboral i que aprenguen a valorar les seues capacitats, a prendre decisions, entre altres.

Va dirigit als següents col·lectius: Dones amb menors a càrrec seu, Dones amb maltractament per part de la parella, Escassos o nuls recursos econòmics, Sota nivell cultural, la qual cosa dificulta la possibilitat de la incorporació en el món laboral i escasses competències personals i professionals.

La regidora de Polítiques Socials, Aroa Mira, explica que Dona Mare “És un programa que pensàvem que era necessari per a donar ferramentes a les dones i els seus fills per a millorar en les seues vides abordant diferents aspectes: el personal, el familiar, el laboral, etc. És un programa que s’ha consolidat”

És un requisit fonamental per a participar la demanda i voluntat pròpia de participar en el projecte, així com la capacitat d’establir compromisos, que el procés siga voluntari, no impost que naix del desig de canvi de la dona, ella és la protagonista activa de la seua història. Els professionals s’encarregaren de potenciar aqueix paper, desenvolupant un treball des del suport, orientació, acompanyament

Els Objectius els podem dividir en dues àrees:
ÀREA DONA: Desenvolupar amb les dones una acció integral buscant apoderar-les, dotar-les d’eines i activar els seus propis recursos buscant una millora en la seua qualitat de vida i la de la seua família.
ÀREA FAMILIAR: Potenciar en les famílies la seua integració en l’àmbit comunitari a través d’una formació integral amb la unitat familiar.

Indicar que realitzen 4 àrees d’actuació, dones (activitats grupals), treball individual amb les dones: itinerari integrat i personalitzat d’inserció social, activitats dirigides als menors i activitats supracomunitàries amb el conjunt de la família.

Finalment cal ressaltar que les activitats grupals les coordinen amb altres organismes:
Càritas Parroquial.
Ajuntament: Departament de Benestar Social, Habitatge, Educació…
Centres escolars als quals acudeixen els menors i SPE (Servei Psicopedagògic escolar)
Centre de Salut: Treballadora Social, xiquet sa, planificació familiar…
Jutjats: Justícia gratuïta.
Departament de víctimes de violència.
Entitats d’inserció laboral del municipi (ADL, Nova Terra, Creu Roja…).