La entrada en vigor del nou servei de Neteja Urbana i Recollida de Residus adjudicat en maig per l’Ajuntament suposava diferents novetats, entre elles i per primera vegada l’auditoria del servei per part d’una empresa externa i l’aplicació de multes econòmiques no si es complien els requisits del contracte, una vegada superat el període d’implantació que acabava en novembre. La primera de las tres auditories va ser realitzada en juliol del 2018, la segona en octubre i la última, que s’està a l’espera de les dades definitives, fa poques setmanes.

En l’informe de la primera auditoria realitzada al servici de Neteja Urbana i Recollida de Residus que es va realitzar al juliol del 2018 es desprenia que hi havia, en molts aspectes, un incompliment per part de la concessionària respecte als plecs i a l’oferta realitzada. La maquinària existent fins a la nova adquisició es trobava en un estat deficient i també es va detectar que alguns servicis planificats no s’havien realitzat. En el mateix document s’observa també la falta de manteniment de la nau que alberga la contracta i algun problema de Seguretat Laboral. Com a dada positiva, s’havia anticipat la instal·lació dels nous contenidors abans que es complira el termini d’incorporació. Cal recordar que aquesta auditoria es trobava dins del període d’implantació del sistema.

En la segona auditoria realitzada a l’octubre del 2018, es continuen detectant deficiències: es manté el deteriorament dels vehicles utilitzats fins a l’arribada dels nous i seguix sense poder comprovar-se la cartografia de la neteja viària. També es fa menció en aquesta segona auditoria realitzada a l’octubre que únicament quedava un mes per a finalitzar el període d’implantació existint encara carències importants com el servici de control de treballs proposat per l’empresa en la seua oferta.

En aquesta segona auditoria, l’empresa auditora fa unes recomanacions i advertiments a la concessionària perquè complisca amb el proposat en l’oferta: Un Pla d’actuacions de solució als problemes plantejats en un termini de 15 dies, l’aportació de la cartografia de totes les rutes i les claus de l’accés informàtic al sistema de control de treballs. També indica l’empresa auditora que si es continua mantenint algun incompliment per part de l’oferta presentada per l’empresa, començarà d’acord amb les condicions del Plec, una sèrie de sancions econòmiques de 500 euros diaris per cada dia de retard en la seua incorporació.

La tercera auditoria s’ha realitzat durant el mes de desembre, ja fora del període d’implantació pel que, de no complir-se, les deficiències en el cas d’haver-les, començaran les sancions econòmiques. Els resultats d’aquesta tercera auditoria realitzada el mes de desembre encara no s’han traslladat a l’Ajuntament.

Jordi Martínez, Regidor de Medi Ambient, explica: “Estem a l’espera de l’informe definitiu de l’empresa auditora, esperem que s’haja esmenat les deficiències i sinó, començarem a aplicar les sancions econòmiques. Tal com ens vam comprometre amb els ciutadans per primera vegada en la història d’aquest ajuntament, aquest servei essencial per a la ciutat tindrà un control exhaustiu i així s’ha estat realitzant des de la implantació del servei d’auditoria al juliol. És cert que durant els mesos d’implementació, l’auditoria era més informativa però aquest termini ha acabat pel que exigirem escrupolosament, com no podia ser d’una altra manera, que el servei siga tal i com s’ha contractat, i tal i qual abonem tots els mesos els alcoians”.

Aquestes tres primeres auditories que es van proposar en la redacció dels Plecs han sigut les primeres que l’Ajuntament d’Alcoi ha realitzat a través d’un control, auditat per part d’una empresa, dels serveis que es presten per empreses externes. El Govern Municipal exigirà a les empresa concessionària el compliment de les condicions marcades en els plecs i el seu incompliment com ja es va dir en el seu moment tindrà un cost econòmic important per a la concessionària.