Guanyar Alcoi considera que la nova contracta de recollida i neteja viària, que és la mateixa que l’anterior, FCC, segueix donant un servei insuficient, incomplint el plec de condicions, tal com assenyalen les dues auditories realitzades per l’Ajuntament.

Des de Guanyar manifesten que «les promeses respecte al nou contracte de la recollida de brossa i neteja viària han quedat en va i ni de lluny han complit les expectatives que la gent tenia posades en ella. Els carrers continuen bruts, en alguns punts de la ciutat, les papereres no es buiden amb regularitat i el mateix passa amb els contenidors situats al nucli urbà, els quals, tal com assenyala el plec de condicions, haurien de buidar-se diàriament i no es compleix».

El regidor de Guanyar Alcoi Cristian Santiago assenyala que «la implantació d’aquest nou servei de neteja i recollida està sent decebedora i s’ha demostrat amb les recents auditories publicades. Partíem del fet que l’empresa que tant mal ho va fer anteriorment seria la mateixa que gestionaria actualment el servei, però esperàvem una millora substancial i, en conseqüència, un canvi als carrers d’Alcoi, amb voreres i contenidors nets. Actualment no hi ha hagut millora visible, com tampoc s’ha contractat encara el programa per al control ciutadà del servei».

Santiago apunta que «de moment el nou contracte de la brossa i la neteja està sent decebedor i està lluny de complir les expectatives de la ciutadania. Dintre d’aquest bombo que se li dóna a l’Smart City per part del Govern de Toni Francés, esperàvem que es tractara d’aplicar un servei intel·ligent de veritat, que conduguera a reciclar més i millor, però ens hem trobat amb un servei molt paregut a l’anterior, on sols han canviat els contenidors i poc més. Contenidors, per cert, que ja feien ús a Alacant o Barcelona fa 20 anys».

El regidor, llavors, assenyala la necessitat de «primer: la ciutadania ha de tindre l’oportunitat de controlar el servei mitjançant la promesa aplicació de control i de seguiment; segon: el Govern de Toni Francés ha de redoblar els esforços perquè aquest servei funcione adequadament, perquè hem estat els 8 anys de Toni Francés com Alcalde sense contracte i amb un servei pèssim, pagant una milionada, i la ciutadania no mereixem que aquest servei que paguem seguisca sent roin».