Ahir el grup municipal Compromís Alcoi va fer  públiques les seues propostes per al pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Alcoi. El grup municipal a estat 4 mesos negociant algunes d’elles amb l’equip de Toni Francés.

En paraules del portaveu del grup municipal de Cmpromís a l’ajuntament d’Alcoi, Màrius Ivorra «La nostra voluntat és gestionar la ciutat per millorar el benestar social de totes i tots els que viuen entre nosaltres, la prosperitat econòmica d’Alcoi i el seu entorn i possibilitar el creixement». «Continuem patint la falta de model de ciutat. Des de l’any 2000 que va entrar Miguel Peralta fins ara, la ciutat no ha tingut un objectiu clar, un objectiu econòmic. A Compromís tenim projecte de ciutat “Alcoi Capital” es va presentar en 2005 i ara hem fet una revisió per incorporar nous models de sostenibilitat i creixement econòmic. “En bastar Alcoi 2030”» segons Ivorra, que a més assegura «Possiblement, estic segur, que a hores d’ara som l’única formació política amb una visió clara cap on volem que Alcoi es dirigisca».

Per al portaveu de Compromís l’objectiu és incloure punts estratègics del seu model de ciutat, dins el pressupost municipal del PSOE per millorar el present i futur de la ciutat, i treballar conjuntament en la seua resolució definitiva.

Compromís materialitza aquesta estratègia en 3 propostes principals enguany, que com ha declarat Ivorra «no seran negociables si volen el nostre suport al pressupost 2019» com són:
Continuar amb l’estratègia per al Parc Tecnològic de Rodes, ara “Rodes Futura” L’any passat, aconseguirem incloure part del nostre model de creixement econòmic, i enguany volem continuar treballant per aportar empreses que s’incorporen a “Rodes Futura”. Implementar l’acció comercial “Fundició Experimental Stores” que hem treballat al llarg de l’any passat. Una aposta per consolidar i donar visibilitat al comerç local en l’àmbit provincial. Una proposta nova de llarg recorregut i molt important dintre de l’estratègia i visió del nostre model de ciutat. Proposem la creació, adquisició i posada en marxa d’un Espai Autogestionat- EA. Aquesta proposta va lligada a Rodes. «En contra del que proposen altres grups respecte a equipaments culturals dins de Rodes, la nostra visió de la ciutat és més completa, no volem hipotecar els creixements ni de Rodes ni dels espais culturals», diuen.

Les claus de l’Espai Autogestionat – EA
L’EA serà més que un centre social, més que un centre cultural, serà un espai que impulsarà la participació directa dels ciutadans en la gestió del domini públic. Un espai dirigit als joves, un espai dirigit als artistes, als escultors, als pintors, als músics, un espai d’oci organitzat per joves i per a joves; i també un espai intergeneracional que comunique el coneixement amb les ganes d’innovar i de llibertat, un espai lliure per a totes associacions de la ciutat. El projecte EA serà una aposta a peu de carrer que oferirà oportunitats de trobada, obert a tota mena de col·lectius i persones per a involucrar-se i participar en el projecte. L’EA serà un espai on hi ha teatre, música, dansa, pintura, conferències, reunions, concerts, audiovisuals, tallers, esdeveniments, espais per a associacions … i que el caràcter col·lectiu, públic i de transformació social estiga present en totes elles.

Altres propostes

Smart estacionament
Donats els problemes d’estacionament de vehicles a Alcoi, es proposa realitzar l’estudi de viabilitat per realitzar a diferents indrets de la ciutat Estacionaments Smart o estacionament en vertical.

Estiu Festiu – Augmentar activitats
Cada vegada més, a la nostra ciutat passa més gent les vacances d’estiu, i les activitats culturals i lúdiques de les quals poden gaudir són més demandades. Compromís demana augmentar les activitats per a arribar a la creixent quantitat de ciutadans que passen l’estiu a Alcoi. I dintre de les activitats volen que els Amfiteatres de la Zona Nord, Romeral i Viaducte puguen tindre un ús major que l’actual. Cal fer patent els possibles usos de les infraestructures actuals de la nostra ciutat, com els parcs i les seues instal·lacions, de forma que durant els mesos d’estiu hi haja activitats a tost els barris de la ciutat.

Campanyes reducció articles plàstic un sol ús
Dintre del marc l’Estratègia Europea per la reducció de l’ús del Plàstic, proposen la realització de diferents campanyes donat que el 43% de tots els residus que contaminen els nostres mars procedeix de 10 tipus d’articles de plàstic d’un sol ús (com envasos de menjar, gots i tapes de plàstic, bastonets de cotó, coberts, globus, paquets i embolcalls, ampolles, bosses). Aquests objectes solen acabar a la natura un cop utilitzats, i sovint apareixen a les platges o es queden submergits als oceans. Són residus que tenen un impacte molt negatiu sobre els ecosistemes, la biodiversitat i fins i tot sobre la salut humana. A més a més, la implementació dels acords plenaris d’aquest tipus a la major brevetat.

Consolidació espai cultural “La Capella”
L’espai d’art de La Capella ha estat consolidant-se al darrer any com un espai cultural, polivalent i innovador. Per aquesta raó i per millorar la seua programació, instal·lacions i difusió demanen una partida especifica amb una dotació presupuestaria per aquest espai cultural.

Riuades d’esport i oci
Augmentar al llit del riu Riquer activitats d’oci i esport per integrar-ho en la xarxa urbana de la ciutat. El llit del riu és una zona que a pesar d’estar en procés de degradació, és utilitzada per diverses associacions per a practicar diferents esports. Compromís aposta fermament per la reordenació de l’espai i per incloure nous espais per a la pràctica d’esports minoritaris que actualment no disposen d’infraestructures a la ciutat.
A més, considerem que l’organització de actes esportius i d’oci al riu ha de ser prioritària, per a crear un costum a la nostra ciutadania d’utilitzar eixa zona actualment infrautilitzada. Pensen que aquestes activitats deurien de fer-se al menys una al mes al llarg de l’any.

Refugi Sant Tomàs
Realitzar estudi de viabilitat, accessibilitat i fer visitable el refugi del carrer Sant Tomàs.