Durant 2018 l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, OMIC, ha recollit 870 sol·licituds de consumidors, de les quals 864 eren reclamacions, 6 denúncies i 18 queixes. 832 reclamacions, el que suposa el 97% ja s’han resolt o estan en tramitació per fer-ho, i ha suposat la recuperació mitjançant la mediació de 48.500 euros per als usuaris, tenint en compte que un 35% aproximadament està en tràmit, eixa quantitat s’incrementarà pròximament.

Pel que fa als sectors més demandats destaca telefonia amb 480 reclamacions, suposa el 56%, gas; 56 reclamacions el 10%, electricitat; 56 reclamacions el 6% i altres serveis; 61 reclamacions el 7%. La resta són de diferents sectors amb un nombre i percentatge molt reduït.

S’han interposat 864 reclamacions en 2018, un increment notable des del 2017 quan van haver-hi 640. Els motius més reclamats són l’incompliment de les condicions de venda, mala prestació del servei, incompliment de la garantia, i altres.

Pel que fa a les queixes i denuncies, hostaleria és el sector amb més casos, amb 9, 3 denúncies i 6 queixes, el que suposa el 38% del total, el 13% és per a serveis sanitaris amb una denúncia i 2 queixes, també el 13% correspons a altres serveis i ja per darrer empaten amb un 8% telefonia i altres serveis públics.

Segons Maria Baca, regidora de Consum, «des dels serveis de l’ajuntament continuem treballant per defensar els drets dels consumidors, actuant i mitjançant davant d’aquells casos que hagen pogut suposar un perjudici per als alcoians. El nostre objectiu és denunciar aquestes situacions i recuperar tant com siga possible allò que han perdut els nostres consumidors. Per a això, l’ajuntament disposa d’un equip tècnic especialitzat en aquestes qüestions fent una gran labor vetllant pels interessos dels ciutadans».

Ressaltar que sol haver-hi més denúncies, però se solen classificar com reclamacions si hi ha una pretensió econòmica i existeixen possibilitats de recuperar diners per part del consumidor.

DIFERÈNCIES ENTRE RECLAMACIÓ, QUEIXA I DENÚNCIA
Una reclamació és una petició escrita del consumidor per a posar en coneixement de l’empresa o professional i dels serveis de consum locals, uns fets que han afectat al funcionament normal de la relació de consum (no et donen factura, no compleixen el promés en el contracte, han fet malament una reparació, etc.) en la qual sol·licites la reparació d’un dany, la devolució dels diners o l’anul·lació d’una prestació, etc.
Una queixa es realitza per a expressar el descontentament amb una situació o un producte comprat o no, o un servei prestat. A pesar que no hi ha un incompliment de la llei, les expectatives sobre alguna cosa pel que s’ha pagat (o no) no s’han complit. En aquest cas, encara que l’empresa no haja incomplit la llei (no hi ha una infracció administrativa), s’espera que millore l’atenció de l’empresa.
Una denúncia de consum (no confondre amb una denúncia a la Policia, que tindrà la seua causa en un delicte -Dret Penal i no Civil, com és el Consum) és la petició que es fa a l’Administració o un col·legi professional, per a donar-los a conéixer uns fets que cregues que poden ser constitutius d’infracció administrativa, amb la finalitat que investiguen i actuen d’ofici per a corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, defensen els interessos generals de les persones consumidores.