Ja ha estat resolta la segona convocatòria d’ajudes a la conservació de patrimoni històric destinades a la rehabilitació i adequació d’elements fixes d’ornat amb valor històric i artístic.
Les ajudes van dirigides a poder fer front al manteniment, conservació i restauració d’element d’ornat ubicats en interiors i jardins amb valor històric-artístic, pels propietaris d’immobles privats catalogats que s’ubiquen al conjunt històric artístic declarat BIC. Atés que per les peculiaritats d’aquests treballs d’intervenció sobre element de gran valor històric requereix en molts casos de la intervenció d’artesans i especialistes que comporten un increment del cost de la reparació en molts casos fora de l’abast dels propietaris.

D’aquesta manera, l’Ajuntament vol contribuir al sosteniment d’eixos béns, tenint en compte que a la fi són patrimoni d’Alcoi i part de la nostra història, de la conservació de la qual es beneficia la ciutat. Com a contraprestació els propietaris deuran acordar amb l’Ajuntament unes visites per a públic en general per mostrar la riquesa que eixos immobles contenen, ja no sols en les seues façanes si no als interiors i que d’altra forma mai podrien estar visitades.

Les ajudes estan articulades en base de concurrència competitiva. Per al 2018, el màxim subvencionable eren 2000 euros sobre un percentatge del 75% del cost de l’obra iva inclòs.
Els dos propietaris reben el màxim possible segons les basses de la convocatòria, 2.000 euros per al Círculo Industrial i 1.819,95 euros per als propietaris de la casa Laporta, edifici reformat l’any 1905 amb el projecte realitzat per l’arquitecte, Timoteo Briet. Destaca el mirador volat d’acer i l’aplacat de retaules verds bisellats.

La regidora de Patrimoni, Lorena Zamorano, ha explicat que: «es vol que la ciutat col·labore perquè perduren aquests elements patrimonials, ajudant als propietaris amb els costos que resulta normalment més elevat per la necessària intervenció d’especialistes i artesans, i a canvi poder fer visitables en determinades èpoques de l’any eixos indrets al públic en general i així gaudir dels elements i joies ornamentals que s’amaguen en molts edificis del centre de la nostra ciutat».

Zamorano, comenta que: «L’any passat ja vam estrenar aquestes ajudes, donant una d’elles al Círculo Industrial que se centrava en la restauració del sostre i taulat del «Salón Largo» i «el Rotonda», així com el repintat dels elements ornamentals del jardí incloent la barana de la font, els bancs i la fusteria exterior. Esperem i desitgem que, vagen coneixent-se aquestes subvencions i siguen més els propietaris que s’animen a presentar-se, recuperant així el patrimoni alcoià i alhora, donant als ciutadans i visitants l’oportunitat de conéixer-lo amb visites guiades».