Les obres per consolidar el talús on estan situades les filaes Abencerrajes, Llana, Realistes i Muntanyesos ja estan en marxa. En concret la seua primera fase que consisteix en realitzar el recalçament de l’edifici. Cal recordar que l’ajuntament d’Alcoi està reparant els danys que va sofrir el talús del riu Barxell tant amb el recalçament de l’edifici com la consolidació de la part de sota del talús.

El projecte «Obras de Recalce de edificio en C/ Bisbe Orberá en zona inestable a su ladera trasera» va estar adjudicat a l’empresa Promed Consulting S.L. per 107.812,97 euros aconseguint d’aquesta manera una rebaixa respecte al pressupost base de licitació que era de 119.925,44 euros. D’altra banda, també està prevista la licitació de les obres per a la consolidació de la part de sota del talús amb la intenció que comencen aquesta segona fase una vegada acabe la primera, al llarg del mes de març, amb un cost de 570.000 euros.

D’altra banda, cal recordar que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, va concedir una ajuda de 541.572,84 euros, el 50% del projecte presentat per l’Ajuntament, per reparar els danys que va sofrir el talús del riu Barxell que va veure també afectats els seus edificis.

L’alcalde, Toni Francés, explica: «Des del moment del lliscament del talús hem treballat intensament per solucionar aquesta situació en un projecte amb dificultats jurídiques i tècniques evidents i amb un cost econòmic elevat. Ara ja podem veure les obres en marxa de la primera fase, per al recalçament d’un edifici del carrer Bisbe Orberà i la seua finalització volem que coincidisca amb l’inici de la segona fase que consistirà, en la consolidació la part de sota del talús, que calculem que pot iniciar-se al llarg del mes de març.».