L’ajuntament contractarà, ben aviat, 2 promotores d’igualtat i 2 TIS (tècnics en inserció social) augmentant els efectius del Departament de Polítiques Socials. D’aquesta manera, la plantilla del departament s’incrementarà fins als 60 treballadors, 26 nous durant els últims anys a més dels 42 de contractació externa que treballen per a serveis socials. En total 102 persones dediquen la seua tasca a les polítiques socials municipals.

En l’actualitat hi ha 56 persones treballant, tant en serveis socials generals com en serveis especialitzats: 18 treballadors socials, 6 educadors, 9 persones administratives (una està a mitja jornada), 2 conserges, 1 policia, 4 psicòlegs, 1 TASOC, 1 agent d’igualtat, 9 auxiliars de llar, 2 orientadores laborals, 1 treballador social d’orientació laboral i 2 assessors jurídics. Aquest any hi haurà 4 persones més, ja que es contractarà 2 promotores d’igualtat i 2 TIS, tècnics en inserció social.

A més, hi ha un total de 42 persones de contractació externa, 3 conserges de l’empresa Capacis, 2 psicòlogues pels programes FARO i EEIIA, 1 educadora del programa EEIIAA, Equip Específic d’Intervenció d’Infància i Adolescència (antic SEAFI), 1 coodinadora d’aula de majors i 13 monitors d’aules de la tercera edat, dels empresa Hartford, 21 auxiliars de llar servei ajuda a domicili i 1 treballadora social de servei d’ajuda a domicili de l’empresa Salgeis.

Cal ressaltar que la Generalitat aporta més d’un milió d’euros, en concret 1.055.200 euros, per una part hi ha una subvenció de 879.700 euros per a la contractació de personal en serveis socials generals, per a serveis específics 75.000 de la Xarxa d’Igualtat, 12.000 de PANGEA i 88.500 per a l’EEIIA.

Aroa Mira, responsable de Polítiques Socials, destaca l’esforç realitzat per l’administració municipal: «És evident l’esforç realitzat per aquest govern en polítiques socials d’ençà que va arribar a l’Ajuntament, més diners, augmentant fins a un 200% el pressupost; més programes com «Entendre al bebé», «Faro» i la redacció de plans com el d’igualtat i el d’infància; i, més personal, 26 noves persones que dediquen els seus esforços a millorar la vida d’altres persones».

Mira afegeix: «D’altra banda, cal destacar també que la Conselleria subvenciona gran part de les contractacions, ja que parlem de molts serveis on la competència és autonòmica però, al final, som les entitats locals les més properes als ciutadans, les que rebem les queixes i ens afecten els problemes dels veïns per això, és imprescindible, prestar aquests serveis».
Al personal de la Regidora de Polítiques Social s’ha de sumar també les 7 persones que treballen a la Regidoria d’Habitatge que també ha vist augmentat el seu personal de 3 a 7 persones.