El regidor del Grup municipal de Ciutadans (Cs) d’Alcoi, José Miguel Antolí, ha expressat la preocupació del seu grup per l’escassa seguretat que ofereix per als vianants les baranes que separen la calçada de les voreres en el pont del Viaducte. “La sensació de perill és evident pel fet que les actuals proteccions són insuficients per la gran separació que existeix entre els suports verticals, la qual cosa provoca que quede un ampli espai sense barrar accessible per als vianants, amb major risc per als xiquets”, ha explicat Antolí.

L’edil de Ciutadans ha mantingut que “una millor protecció evitaria la possible caiguda a la calçada tant de menors com de persones d’avançada edat, un risc real d’accident que amb una adequada protecció es podria evitar”.

Antolí ha reclamat que “tractant-se d’un dels ponts més emblemàtics de la ciutat, s’ha d’estudiar també amb deteniment una protecció addicional idònia, tant des del punt de vista estètic i funcional com de la seguretat”.